polski angielski niemiecki
Niedziela, 27 maja 2018 r. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Pomoc materialna dla uczniów
Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie  informuje, iż w tut. Ośrodku    przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), w godzinach pracy Ośrodka.

Termin składania wniosków:
- od 01 września do 15 września 2015 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- od 01 października do 15 października 2015 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

                                                                                                        Wypłata stypendium

Wypłata stypendium następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł, na osobę w rodzinie.
Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie rodziny/ ucznia  ubiegającej się o stypendium na terenie gminy Wieniawa.


Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne będą od dnia 1 września 2015 r. w  Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 88,   a także na stronie Urzędu Gminy Wieniawa www.gminawieniawa.pl, w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 17 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie GOPS informuje, iż został zmieniony Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów który będzie obowiązywał od 01 września 2015 roku. 

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać  w Gminnym  Ośrodku  Pomocy Społecznej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 88  i pod numerem telefonu 48/ 375 79 11.

 

Wieniawa,  17.08.2015 r.

                                                                  

                                                                                                                                                            Kierownik

                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                      w Wieniawie
                                                                                    Genowefa Sobótka      


17-08-2015
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA