polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Rada Gminy w Wieniawie na sesji w  marcu 2016 r. zdecydowała o przystąpieniu Gminy Wieniawa do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. W dniach 18-19 kwietnia b.r. w Warszawie trwa Zgromadzenie Ogólne ZGW RP, w którym uczestniczy również Wójt Gminy Wieniawa. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w Hotelu Gromada Lotnisko. Relacja z przebiegu zgromadzenia wkrótce na naszych stronach internetowych.
Spotkanie otworzył Pan Marek Olszewski, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Zgromadzeni przyjęli porządek dzienny obrad, wybrali komisje: skrutacyjną, uchwał i wniosków oraz mandatową, wysłuchali sprawozdań: Zarządu związku z działalności w roku 2015, z wykonania budżetu, komisji rewizyjnej oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. Następnie przyjęli projekt budżetu związku na rok 2016, oraz uchwalili zmiany w statucie. Po przerwie obiadowej zaplanowano debaty merytoryczne na temat:
  1. Problemów Gmin WIejskich w zakresie zadań dotyczących oświaty
  2. Konsultacji w sprawie zmiany systemu edukacji
  3. Ocena implementacji programu 500+
W dniu jutrzejszym debaty będą dotyczyły:
  1. Pak dla obszarów wiejskich - szansa dla rozwoju wsi
  2. Finansowanie obszarów wiejskich przez Bank Gospodarstwa Krajowego
  3. Obowiązek konsolidacji rozliczeń VAT JST od 01 stycznia 2017 r.jak się do niej przygotować. Odpowiedzialność Skarbników i Wójtów
Gośćmi samorządowców są m.in. Pan Poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Pan Minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Człołonkowie ZGW RP, mają możliwość zgłaszania do rozpatrzenia wnioski z zakresu działalności samorządu oraz działań legislacyjnych. Zamierzam z tego prawa skorzystać i wnioskować o zmiany w zakresie:
  1. Umożliwienie finansowania z POiŚ kanalizacji dla małych JST, poza aglomeracjami, nie ujętych w masterplanie.
  2. Dywersyfikacji możliwości współfinansowania budowy dróg lokalnych ze środków krajowych oraz środków UE
  3. Finansowania działań zleconych samorządu zgodnie z ich rzeczywistymi kosztami.
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa
18-04-2016
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA