polski angielski niemiecki
Niedziela, 27 maja 2018 r. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Sesja Rady Gminy w Wieniawie - uchwalono statuty sołectw
Podczas ostatniej XIX Sesji Rady Gminy w Wieniawie, Radni podjęli szereg istotnych i ważnych uchwał zarówno w zakresie organizacji jednostek pomocniczych - Sołectw, jak i jednostek organizacyjnych Gminy: Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjęto również Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieniawa.
Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj
- redukcji emisji gazów cieplarnianych
- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej
- a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy naprawcze.
Radni uchwalili zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie w zakresie wyłączenia z GOPS świadczeń rodzinnych, karty dużej rodziny oraz funduszu alimentacyjnego i utworzenia nowego referatu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych oraz Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy, co wynika z wdrażania programu Rodzina 500 Plus, zmienili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przekształcili GCK w Gminne Centrum Kultury i Sportu. Uchwalono również statuty sołectw, co jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, jednak od kilku lat dokumentów takich nie było, ustalono zasady zwrotu Radnym kosztów podróży służbowych. Rada Gminy podjęła również uchwałę o finansowaniu budowy kanalizacji Wieniawy ze środków Wojewódzieko Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Podjęte uchwały wkrótce zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Można się z nimi zapoznać w godzinach pracy, w Sekretariacie urzędu.

Z poważaniem

Krzysztof Sobczak
14-05-2016
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA