polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Rozpoczął się kolejny etap prac na Strategią Rozwoju Gminy
Po zebraniach w Sołectwach, na których Mieszkańcy wskazali potrzeby inwestycyjne poszczególnych wspólnot, następnie konsultacjach tych potrzeb z Sołtysami na marcowym zebraniu w Rykowie oraz weryfikacji i określeniu inwestycji priorytetowych przez połączone Komisje Rady Gminy, przystępujemy do kolejnego etapu prac, opracowania kompleksowego dokumentu Strategi Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2017-2030.
W celu opracowania dokumentu Strategi Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2017-2030, powołany został zespół, który będzie zajmował się poszczególnymi rozdziałami strategii. Znaleźli się w nim przedstawiciele oświaty, kultury,  Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy, Skarbnik oraz Zastępca Wójta.
Powstający dokument będzie pracą zbiorową opracowaną przez zespół, który w jasny sposób wskaże kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a jednocześnie dbać, aby Mieszkańcom konsekwentnie polepszać warunki życia. Najistotniejszym, stanowiącym punkt wyjścia do założeń inwestycyjnych jest fakt, że opracowanie tej części i wskazanie potrzeb jest dziełem samych Mieszkańców
Kolejnym istostym celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości.
Strategia rozwoju gminy Wieniawa, będzie planem długofalowego działania Rady Gminy, Wójta i wspierających go urzędników oraz wszystkich, którym na sercu leży lepsza przyszłość i lepsze jutro gminy, wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmieniającego się otoczenia i działań innych podmiotów.
Zgodnie z zapisami Strategii działanie takie jest ukierunkowane przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, bazujące na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniające jej wewnętrzne słabości.
Strategia rozwoju nie może zawierać z racji swej istoty precyzyjnej listy inwestycji do realizacji, ponieważ z definicji jest to domeną Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, czy Planów Rozwoju Lokalnego. Tak szczegółowe informacje mogą być umieszczane tylko w dokumentach, które zawierają stale aktualizowane plany finansowe. Popełnienie takiego błędu spowodowałoby, że Strategia bardzo szybko straciłaby swoją aktualność.
Opracowanie właściwej do zdefiniowanych potrzeb, kompleksowej uwzględniającej słabe i mocne strony naszego sdamorządu, dochody własne i zadłużenie strategii, umożlwi w przyszłości następ
- dobór odpowiednich instrumentów finansowych
- wsparciem JST w pracach zmierzających nad efektywnym pozyskaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej
- poszukiwanie inwestorów
- szkolenia pracowników JST
- wytyczanie mapy rozwoju
- dbanie nad przebiegiem realizacji działań wskazanych w strategii na każdym etapie jej realizacji
Zakładamy, że dokument trafi do konsultacji społecznych na początku września b.r. i jeszcze we wrześniu trafi pod obrady Rady Gminy w Wieniawie
Nasza strategia stworzy płaszczyznę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, Mieszkańców, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, kluby sportowe, kluby seniora, wolontariuszy, młodzież, przedsiębiorców oraz władze gminy w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom.
17-08-2016
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA