polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Samorząd wieniawski w służbie Mieszkańcom

Praca środowiska samorządowego to proces, który trwa i ewoluuje w sposób ciągły, nie można go zamknąć i sprowadzić do konkretnej kadencji Rady gminy czy Wójta. Siłę i pozycję  jednostki samorządu terytorialnego buduje się latami, a podejmowane decyzje kształtują teraźniejszość i decydują o przyszłości określonej grupy ludzi

To z ich woli wyrażonej przy urnach, obejmujemy swoje mandaty jako radni rożnych szczebli, wójtowie, sołtysi czy członkowie rad sołeckich. Wola suwerena wyrażona w wyborach, jest wiążąca i stanowi istotę demokracji. To społeczność lokalna poprzez karty wyborcze decyduje, komu na najbliższe cztery lata powierzy zarządzanie swoimi finansami.

 

Niezależnie od ustawy ustrojowej, która kształtuje formę i zasady funkcjonowania samorządu, wybierane w wolnych wyborach władze decydują przez określony w ustawie okres, o przeznaczeniu pieniędzy znajdujących się z budżecie danej jednostki, pieniędzy  które nie stanowią ich własności, ale własność Mieszkańców, z których woli realizują swój mandat. Tak również dzieje i działo się przez szereg lat tu w Wieniawie. Od czasu reformy samorządowej wybierane w wolnych wyborach osoby zarządzają naszymi finansami, według ściśle określonych zasad. Efektem tej pracy są wybudowane drogi, wodociągi, obiekty infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej, sanitarnej, edukacyjnej i rekreacyjnej.  O stanie majątku Gminy piszemy w naszej gazecie oraz na stronach www.gminawieniawa.pl

Od 24 maja 1990 r., istnieje samorząd na szczeblu gminnym, a od 01 stycznia 1999r., wprowadzono trójstopniowy podział samorządu. Na przestrzeni blisko 27 lat, przez samorząd wieniawski przewinęła się duża liczba mandatariuszy . Moimi poprzednikami na stanowisku Wójta gminy były następujące osoby: Pan Tadeusz Sykuła, Pan Robert Kaczorowski, Pani Alina Szeliga, Pan Witold Studziński. Każda z tych osób wniosła swój istotny wkład w rozwój gminy, poprzez podejmowane decyzje, realizowane inwestycje i prace na rzecz lokalnej społeczności.

Od 01 grudnia 2014 r. z woli Mieszkańców, dane jest mi pełnić zaszczytną rolę Wójta i kontynuować prace związane z dalszym rozwojem naszej gminy. Stając dwa lata temu do wyborów nakreśliłem pewną wizję pracy na rzecz lokalnej społeczności i z konsekwencją te założenia realizuję, tak, aby za dwa lata z dumą przekazać zarządzanie gminą nowo wybranym władzom. Jednak jako odpowiedzialni samorządowcy, nie możemy skupiać się tylko na tych czterech latach ale myśleć o przyszłości i na pomyślność następnych pokoleń Mieszkańców tej ziemi wspólnie pracować!

Mając na uwadze powyższe, od początku objęcia obowiązków , zająłem się pracą, polegającą na analizie wstecznej prowadzonych działań, inwestycji, ich legalności i zgodności z prawem i odzwierciedleniu tychże w dokumentach o znaczeniu strategicznymi. O ile w zakresie działań inwestycyjnych można mówić o systematycznym rozwoju, niestety, w zakresie planowania, sprawy nie przedstawiały się zbyt optymistycznie.

Ponieważ działalność organów Gminy jest jawna, transparentne i jawne winno być kierowanie gminą. Tak właśnie teraz dzieje się obecnie w samorządzie wieniawskim, stąd przystąpiliśmy do prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektu strategii rozwoju gminy do roku 2032 oraz planu rewitalizacji gminy. Obok planowania i prac związanych z przygotowaniem działań samorządu w przyszłości, wymagających również pewnej koniecznej antycypacji, realizujemy również zadania własne samorządu, a w ostatnim okresie szczególnie istotne, wywołujące wiele wątpliwości natury interpretacyjnej są sprawy związane z modernizacją operatu i założeniem ewidencji budynków, co wiąże się ze zmianą wymiaru podatku rolnego, oraz sprawa zagospodarowania wspólnot gruntowych. Pisałem o tym w poprzednim numerze. Coroczne zmiany przepisów mają istotny wpływ na charakter podejmowanych decyzji. O tych zmianach w roku 2017,napiszę w kolejnym numerze naszego czasopisma.

Co to jest Gmina:, wspólnota, sołectwo, rada sołecka. Odpowiedź wydaje się dosyć prosta i oczywista, jednak im bardziej się nad tym zastanawiamy, tym bardziej odpowiedź na to pytanie jest co raz trudniejsza. Samorząd to ludzie, terytorium, powierzchnia, urząd, budżet, wiele rożnych odpowiedzi ciśnie się na usta, jednak tak naprawdę żadna z nich nie obrazuje i nie oddaje w pełni istoty samorządu.

Najogólniej rzec by można, że jesteśmy grupą Mieszkańców, zamieszkujących określone terytorium, połączonymi wspólną grupą interesów, mającymi na celu stworzenie odpowiednich warunków życia  w sferze społecznej, kulturowej, oświatowej, ochrony zdrowia, infrastrukturalnej, dysponującej w tym celu odpowiednim budżetem, którego wysokość zależy od zamożności tworzących daną wspólnotę. Tak szanowni Państwo, to rzecz niezwykle ważna i istotna. Budżet nie jest własnością Radnych, Sołtysów, urzędu gminy, nie jest własnością Wójta, ale stanowi własność wszystkich Mieszkańców. Trzy procent podatków każdego z zameldowanych we wspólnocie trafia do wspólnego naszego budżetu. Rada Gminy i Wójt, mają tymi środkami racjonalnie dysponować, realizując ustawowo przydzielone zadania własne i zlecone. I tak dzieje się już od 27 lat. Najogólniej rzec można, że Gmina to nic innego jak nasze wspólne dobro, i to dobro trzeba pielęgnować i o nie dbać. Mówił o tym wiele Pan Starosta podczas spotkania samorządowców powiatu przysuskiego: „ To wspólne dobro trzeba traktować jako wartość nadrzędną, której nie wolno trwonić w imię realizacji prywatnych interesów jednostki, egoistycznych zapędów zmierzających tylko realizacji swojego egoistycznego ja”.

Przecież cel mamy wspólny, ciągle od 27 lat ten sam, dobro wspólne Mieszkańców, wskutek reform otrzymaliśmy określony majątek, zrealizowaliśmy pewne inwestycje i dzieje się to nadal, realizujemy zadania za pieniądze nas wszystkich, tworzących tą wspólnotę. Dlatego zawsze podkreślałem i będę podkreślał, jak ważnym jest udział Mieszkańców w procesie tworzenia budżetu, dlatego wdrożyliśmy fundusz sołecki. To co realizuje samorząd, to realizujemy my wszyscy, to my inwestowaliśmy w drogi, boiska, parki, wodociągi, domy ludowe, to my zaciągaliśmy kredyty, nie tylko Wójt i Radni. Oni to owszem o tym decydowali ale w imieniu nas wszystkich. Niestety z tą partycypacją społeczną przy ustalaniu budżetu różnie na przestrzeni tych lat bywało. Głos suwerena nie zawsze mógł się przebić do uszu decydujących.

Najbardziej niebezpieczne, jest poświęcenie dobra wspólnego, które tworzymy w imię prywatnych interesów , dzielenie tej wspólnoty i wewnętrzne jej skłócanie, niedopuszczanie do głosu określonych środowisk,  operowanie inwektywami, półprawdami, a często kłamstwami, a wręcz gwałtem polegającym do nakłaniania siłą do zajmowania określonego stanowiska. Wymusić na jednostce, ale i odwrotnie, jednostka na samorządzie, określone zachowanie w imię prywatnego interesu, nie mając na względzie dobra wspólnego. Na to nie może być i nigdy nie będzie mojej zgody.

Jak wspomniałem cel mamy jeden wspólny, możemy różnić się, którędy pójść aby go osiągnąć, jakie działania i kierunki podjąć, co i jak robić, kiedy realizować daną inwestycje, jednak jest on ciągle ten sam, jeden wspólny!. Dziękuję z tego miejsca radnym za jeden wspólny głos w sprawie tego wspólnego dobra, choć różnimy się i spieramy często na temat tego którędy pójść, to w efekcie końcowym cel zostaje osiągnięty. Rada Gminy musi być monolitem, nie patrzmy na wielką politykę, bo jest ona zupełnym zaprzeczeniem i apotezą tego, co powinno się dziać w imię dobra wspólnego. Musi być monolitem i podejmować dobre, racjonalne i wspólnie wypracowane decyzje.

Nigdy nie pozwoliłem sobie na krytykowanie i ataki personalne pod adresem poprzedników czy też oponentów politycznych, owszem krytykowałem pewne nieracjonalne działania. I tego oczekuję od Państwa, konstruktywnej krytyki i wyrażania odważnego swoich opinii, by zmieniać Naszą Gminę w zgodzie z wolą Mieszkańców. Dlatego też planujemy w najbliższym czasie utworzyć centrum dialogu gminnego, aby każdy głos mógł być zauważony i wysłuchany.

Artykuł ukaże się w II tegorocznym numerze dwumiesięcznika "W Gminie Wieniawa"

Z samorządowym pozdrowieniem

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

10-03-2017
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA