polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Podpisane zostały umowy na budowę dróg gminnych

W dniu 25 stycznia 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg gminnych w miejscowości: Kłudno, Zagórze, Żuków, Plec”. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BIP Gminy

Do wskazanego w zamówieniu terminu składania ofert złożono odpowiednio:

(część I) na zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno dz. nr ewid. 180/1 o długości około 886 m – 4 oferty;

(część II) na zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno dz. nr ewid. 319/1 i 319/2 o długości około 1004 m – 4 oferty;

(część III) na zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagórze dz. nr ewid. 112/2 o długości około 541 m – 3 oferty;

(część IV) na zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz. nr ewid. 170 o długości około 293 m – 3 oferty;

(część V) na zadanie 5: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz. nr ewid. 144 o długości około 350 m – 3 oferty;

(część VI) na zadanie 6: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plec dz. nr ewid. 1338 o długości około 285 m – 3 oferty;

Spośród złożonych ofert wybrano najkorzystniejsze pod względem kryteriów wskazanych w SIWZ.

W dniach 9-10 marca 2017 roku zostały podpisane umowy na przebudowę dróg gminnych, których wykonawcami zostały następujące firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o. z siedzibą ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów – dla dróg gminnych w miejscowości Kłudno oraz Plec;

ZYKO-DRÓG Sp. z o. o. z siedzibą ul. Żelazna 3, 26-600 Radom – dla dróg gminnych w miejscowości Zagórze oraz Żuków.

Zgodnie z podpisanymi umowami zadanie na przebudowę ok. 3,4 km dróg zostanie wykonane do dnia 30 czerwca 2017 roku na łączną kwotę 863.047,61 zł.

Dzięki realizacji inwestycji poprawiona zostanie jakość życia mieszkańców, atrakcyjność miejscowości, a także ułatwi to dojazd do posesji oraz pól znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie.

W związku z podpisanymi umowami w najbliższym tygodniu zostaną przekazane place budowy Wykonawcom. Przebudowa dróg spowoduje niewielkie utrudnienia w okresie realizacji zadania za co z góry przepraszamy.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Wójt Gminy Wieniawa

Krzysztof Sobczak

 

13-03-2017
Galeria

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA