polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Zadłużenie Gminy Wieniawa na koniec 2016r.

W zestawieniu załączonym do niniejszego artykułu zamieszczamy wykaz wszystkich kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieniawa, dla których jeszcze nie zakończono spłacania zadłużenia na koniec 2016 roku. Jest to kolejne z działań mających na celu przybliżenie Mieszkańcom stanu finansów Gminy, a zarazem wyraz transparentności i jawności działań samorządu wieniawskiego.

Na koniec 2016 roku Gmina Wieniawa posiada zobowiązania w wysokości 6 591 228,00 zł. Kwota ta stanowi wyłącznie pożyczony kapitał, dodatkowo spłacamy również odsetki. W zależności od umowy są one różne w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań. Z zaciągniętych kredytów i pożyczek udało się zmodernizować SUW w Kaleni, wybudować kanalizację w Kłudnie, świetlice w Rykowie i Koryciskach, zmodernizować drogi gminne w Koryciskach, wyremontować siedzibę OSP w Wieniawie, budynek po szkole w Brudnowie oraz zbudować boiska Orlik w Wieniawie i Skrzynnie, stadion lekkoatletyczny, zrewitalizować park w Wieniawie.

Nie chcę z tego miejsca wypowiadać się o zasadności zaciągania poszczególnych zobowiązań oraz konfrontowania zrealizowanych zadań z potrzebami poszczególnych wspólnot, jednak nie sposób nie odnieść się w tym miejscu do zaciągniętego w roku 2011 kredytu w kwocie 1 350 565,00 zł na budowę Ośrodka Społeczno - Kulturowego w Skrzynnie i odstąpieniu od dalszej realizacji zadania bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Na koniec 2016 roku, Gmina spłaciła 810 366,00 zł kapitału i 176 133,05 zł samych tylko odsetek. W mojej ocenie nie stać nas było w tamtym okresie na takie działania i zakończenie prac na tym etapie. Dość powiedzieć, że w kolejnych latach zaciągaliśmy kredyty na nowe inwestycje budowlane, a zasadnym było jednak dokończenie inwestycji już rozpoczętej i oddanie jej Mieszkańcom. Wskutek braku podjętych działań zostajemy z niedokończonym budynkiem, kredytem i odsetkami do spłacenia oraz koniecznością dokończenia inwestycji, na którą brakuje w budżecie około 2 mln zł.

Wyrażam nadzieję, że zamieszczone zestawienie pozwoli Państwu na uzupełnienie swojej wiedzy na temat stanu finansów gminy i będzie pomocne w ocenie kondycji finansowej naszej wspólnoty. W kolejnych artykułach przedstawimy strukturę budżetu oraz wskażemy wolne środki, jakimi dysponuje gmina w danym roku, które można przeznaczyć na zadania inwestycyjne, bez konieczności zaciągania dalszych zobowiązań.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

 

20-03-2017
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA