polski angielski niemiecki
Sobota, 24 lutego 2018 r. Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Podatki i opłaty wnoszone przez Mieszkańców

O ile w Konstytucji RP mówi się, iż każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie (zasada powszechności opodatkowania – art. 84), to wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (art. 32 ust.1  Konstytucji).

Chodzi o to, że wszyscy muszą ponosić obciążenia publiczne z zachowaniem równości podmiotów wobec prawa, a wszelkie ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od tej zasady i muszą być uregulowane szczegółowo w powszechnie obowiązujących przepisach praw.

Najczęściej stosowane przez wójta są ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Tę formę pomocy precyzują przepisy art. 67a § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, które przewidują możliwość uzyskania przez podatników określonych ulg w spłacie należności podatkowych. Zgodnie z przepisem, powołanej ustawy, organ podatkowy – Wójt Gminy – może na wniosek podatnika przyznać ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych tj.:

  1. odroczyć termin płatności podatku i zapłaty zaległości,
  2. rozłożyć na raty podatek zaległośc
  3. umorzyć zaległość podatkową, odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną  w sytuacji uzasadnionej ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Decyzje dotyczące udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych należą do uznania organu podatkowego, ale nie mogą być dowolne. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszej wiadomości.

24-03-2017
Szukaj w artykułach
Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA