polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Pogroszynie

Do środy 31 maja 2017r., do godz. 10.30, czekamy na oferty w ogłoszonym postępowaniu przetargowym, dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Pogroszynie. Środki na budowę pozyskano z PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki w ramach ogłoszonego naboru wniosków - poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

W dniu 16 maja Wójt Gminy Wieniawa ogłosił przetarg nieograniczony na „BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 686/1 W MIEJSCOWOŚCI POGROSZYN GMINA WIENIAWA” – ZP 2.2017.
Szczegóły zakresu i wielkości zamówienia przedstawione zostały w przedmiarach robót (format PDF) zamieszczone na stronie bip.gminawieniawa.pl w zakładce „Przetargi”.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im odpowiednią wagę procentową:

Lp.    Kryterium    Waga
1    Cena (C)    60
2    Termin realizacji (T)    10
3    Okres Gwarancji i rękojmi (G)    20
4    Doświadczenie (D)    10

Szczegółowe zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów znajdują się w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie bip.gminawieniawa.pl w zakładce „Przetargi”.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 14– Sekretariat w terminie do dnia 31 maja 2017 roku do godziny 1000 – decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 1 – sala konferencyjna w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 10.30.

Zapraszamy do składania ofert.

29-05-2017
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA