polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Wola Brudnowska – malownicza miejscowość z rolniczymi tradycjami

W pierwszych dniach maja, w związku z występującymi podtopieniami spowodowanymi intensywnymi opadami deszczu, wraz z pracownikami urzędu gminy odbyliśmy spotkanie terenowe w Woli Brudnowskiej. Wraz z Panem Józefem Kowalczykiem oraz przedstawicielami Mieszkańców zwizytowaliśmy drogi gminne i działki rolne, które w skutek trudnych warunków atmosferycznych muszą być okresowo wyłączane z uprawy, ponieważ są podtapiane z uwagi na niedrożną infrastrukturę odwadniającą

Wola Brudnowska to niewielka, bo licząca 221 Mieszkańców wieś, położona w północnej części Gminy Wieniawa. Większość zabudowań, to zabudowania gospodarskie a zamieszkujący utrzymują się głównie z pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Z uwagi na klasy bonitacyjne gleb, dominującymi uprawami są zboża, głównie owies, żyto, pszenica oraz mieszanki zbożowe jare i ozime czy kukurydza. Uprawiane są również ziemniaki, truskawki, warzywa pod osłonami oraz inne rośliny, jednak nie mają one większego znaczenia gospodarczego.  Rolnicy prowadzą również hodowlę bydła mlecznego oraz mięsnego.
Przez miejscowość przepływa Potok Brudnowski, który zasila również lokalny staw stanowiący własność wspólnoty gruntowej Mieszkańców. Wola Brudnowska jest w całości zwodociągowania i skanalizowana. Na zebraniach z Mieszkańcami w 2015 i 2016 roku, jako potrzeby lokalnej społeczności w zakresie infrastruktury wskazane zostały, m.in.: oczyszczenie i odmulenie stawu, zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw dla dzieci, czy zagospodarowanie centrum miejscowości. Jednak z uwagi na rolniczy charakter miejscowości, główne potrzeby w zakresie niezbędnych do realizacji prac, które wskazują sami Mieszkańcy, to przede wszystkim odmulenie i wyczyszczenie systemu odwadniającego działki rolne, udrożnienie cieków wodnych przy drogach gminnych, wykarczowanie krzewów oraz odtworzenie rowów.
W roku 2015, odtworzono ze środków gminnych ok. 3500 m rowów odwadniających. W roku 2016 oczyszczony i zagospodarowany został teren wokół stawu, a na rok 2017, zaplanowano w budżecie gminy, zakup działki pod budowę świetlicy. Obecnie na Woli Brudnowskiej trwają prace związane z udrożnieniem systemu odprowadzającego wodę z działek rolnych i rowów śródpolnych do Potoku Brudnowskiego, który również został w 2017r.,odnowiony i wyczyszczony przez WZM i UW.
Jeszcze raz dziękuję, zarówno Panu Sołtysowi, Radzie Sołeckiej jak i Mieszkańcom Woli Brudnowskiej, na ręce Pani Marii Wielgus, Radnej Rady Gminy, za cenne uwagi i pomoc przy realizowanych zadaniach i planach inwestycyjnych. Wyrażam jednocześnie nadzieję, że taka współpraca przyczyni się do rozwoju infrastruktury, tej najbardziej potrzebnej i niezbędnej do poprawy jakości życia, o której decydują sami Mieszkańcy a nie władze gminy. Pozwoli także być nam samorządowcom, jeszcze bliżej potrzeb Mieszkańców, z woli i dla których dane jest nam realizować swoją misję i służbę.

31-05-2017
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA