polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Radni udzielili Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016

W dniu 14 czerwca 2017r. o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, rozpoczęła się XXX Sesja Rady Gminy. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za rok 2016 i udzielili Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu. Sprawozdanie i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zostały podjęte jednogłośnie.

Obok udzielenia Wójtowi absolutorium, radni podjęli szereg uchwał porządkowych , w tym m.in.: uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Wieniawa do projektu, czas na aktywność w Gminie Wieniawa, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na który gmina otrzymała dofinansowanie w ramach EFS z RPO Województwa Mazowieckiego w kwocie 253 778,95 zł.
Radni dokonali jednocześnie  zmian w budżecie gminy na rok 2017, które dotyczyły wprowadzenia po stronie dochodów otrzymanych dotacji, promes i subwencji oraz zwiększyli plan wydatków w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w urzędzie gminy, instalacji dedykowanej do sieci komputerowej oraz sieci LAN. Rada Gminy przyznała kwotę 22 000,00 zł na organizację festynu jarmarki Skrzyneckie, który już 25 czerwca 2017r., na placu przy boisku Orlik w Skrzynnie.
Zostały zabezpieczone środki na dokończenie Skweru na Placu Tysiąclecia w Skrzynnie, zakup projektu stawu w Komorowie, projektu przebudowy ulicy Kasztanowej w Wieniawie, zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostek OSP. Radni postanowili także o udzieleniu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Przysusze, na budowę systemu alarmowania i informowania ludności o zagrożeniach oraz dla gminy Przytyk, na zakup projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej, odbierającej ścieki również z terenu gminy Wieniawa.
 Ustalono ekwiwalent dla jednostek OSP za udział w działaniach ratowniczych dla członków OSP wraz z terminem jego wypłat, przyjęto ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Wieniawa za 2016 rok, Ponadto ustalili stawkę dzienną za pobyt dziecka u dziennego opiekuna na poziomie 15 zł/dziennie, wyrazili zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku ZSO w Wieniawie oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, zmienili załącznik Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie dwóch działek stanowiących własność Skarbu Państwa w Koryciskach o łącznej powierzchni 1,66 ha, znieśli formę ochrony przyrody drzewa z gatunku lipa, na działce przy Kościele Parafialnym w Wieniawie z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Został również wyznaczony obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji. Podjęte uchwały już wkrótce zostaną opublikowane na naszych stronach BIP Gminy Wieniawa. Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami, stanowiącymi akty prawa miejscowego.


Dziękuję Radnym za okazane zaufanie i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2016.

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

16-06-2017
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA