polski angielski niemiecki
Niedziela, 27 maja 2018 r. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Jarmarki Skrzyneckie - wspólne rodzinne świętowanie

Jarmarki Skrzyneckie, organizowane przez samorząd wieniawski wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet ze Skrzynna, to festyn rodzinny, którego celem jest przypominanie, szczególnie najmłodszym o tradycjach i kulturze, a zarazem historii i pięknie naszej Małej Ojczyzny. Dziękujemy wykonawcom i uczestnikom za wspólną zabawę i fantastyczną atmosferę

Kiedy patrzymy na prastare Skrzynno, nie sposób choć krótko, odnieść się do dziedzictwa, jakie pozostawili po sobie Mieszkańcy tych ziem, począwszy od osady, która istniała w tym miejscu już jako gród plemienny. Historia tego miejsca w sposób szczególny związana jest z rodem Duninów, pochodzącym z Danii i osobą Piotra Włostowica, który otrzymał w zamian za zasługi rycerskie, te ziemie od księcia Bolesława Krzywoustego. W końcu XI wieku. W roku 1308, król Władysław Łokietek nadał dla Skrzynna prawa miejskie, stąd przyszłoroczna edycja Jarmarków, będzie jednocześnie świętowaniem 710 rocznicy nadania dla Skrzynna praw miejskich.
Na każdym naszym spotkaniu konsekwentnie powtarzam, że Gmina to nie Wójt, Zastępca, Skarbnik, czy pracownicy urzędu. Gmina, to nie tylko Rada Gminy czy Sołtysi. Gmina, to samorządowa wspólnota, w której wszyscy Mieszkańcy, zarówno ci najmłodsi, jak i ci najstarsi mają jednakowe prawa i obowiązki.  Gmina to jedna wielka samorządowa rodzina.  Od początku mojej pracy na rzecz samorządu wieniawskiego staram się konsekwentnie te założenia realizować. Bardziej służyć niż zarządzać, poprzez podejmowane decyzje czy realizowane prace, ale tylko w pełnym porozumieniu z wolą suwerena. To właśnie Mieszkańcy decydują o tym co w poszczególnych miejscowościach jest i będzie realizowane. To wy zdecydowaliście o budowie kanalizacji w Wieniawie, dróg w Żukowie, Kłudnie, Plecu czy Zagórzu, to z waszej woli dzieci z Kłudna i Zawad dojeżdżają dziś do szkoły a w Pogroszynie buduje się świetlica. To na waszą prośbę prowadzone są w poszczególnych miejscowościach prace w porządkowe, w Skrzynnie powstaje skwer, działają domy seniora i dzienny opiekun dla dzieci, a nasza Mała Ojczyzna z dnia na dzień pięknieje i staje się bardziej przyjazna Mieszkańcom.
A po dobrze wykonanej pracy, przychodzi czas na wspólne rodzinne świętowanie. Dlatego co roku, jako jedna wielka samorządowa rodzina świętujemy wraz ze społecznością gminy oraz Stowarzyszeniem Kobiet  ze Skrzynna w miejscu, w którym przed wiekami kształtowały się losy naszego dziś.
W nawiązaniu do tradycji rodzinnych i ludowych, o których tak pięknie pisał mistrz z Czarnolasu, chcemy celebrować również mające swoje korzenie głęboko w tradycji obrzędy związane z historią tego miejsca, w którym działały liczne cechy kupców, piwowarów, tkaczy, piekarzy, krawców, ślusarzy, szewców, szynkarzy i liczne młyny. W 1523 roku założono w Skrzynnie szpital św. Ducha z kościółkiem, którego ruiny znajdują się na terenie cmentarza. Kościół ten rozebrano na początku IX wieku, a kamienie z których wzniesione były mury, zostały wykorzystane i znajdują się w murze okalającym cmentarz parafialny.
W to nasze wspólne świętowanie, każdorazowo wpisują się również członkowie stowarzyszenia Rodu Duninów, które cyklicznie spotyka się na ziemi Skrzyneckiej, ostatnio podczas XXV zjazdu rodu. I od tych pradawnych czasów ziemie, po obu stronach Radomki, od Drzewiczki po Pilicę, od Borkowic po Mniszek,  wraz z ich Mieszkańcami służą wiernie Bogu i Rzeczpospolitej, poprzez swoje świadectwo i przykład życia zgodnego z naturą i porządkiem, a poprzez Ród Duninów rozlewają te piastowskie tradycje po całej Polsce i świecie.
Ten przykład wzajemnego rodzinnego szacunku jest w dzisiejszych, niełatwych czasach niezwykle ważny i istotny. Dbanie o rodzinę i przyszłe pokolenie jest dla nas wszystkich najwyższym nakazem i obowiązkiem. Najważniejszym obowiązkiem. Takie Rzeczypospolite będą, jakie jej młodzieży chowanie.  Te słowa kanclerza Jana Saryusza Zamojskiego wielkiego hetmana koronnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, założyciela Zamościa, zapisane w 1594 roku w akcie założycielskim akademii zamojskiej, pomimo upływu lat nie straciły i nigdy nie stracą na wartości, a my wszyscy mamy moralny obowiązek o te przyszłe pokolenia dbać, zaczynając od naszych rodzin, w których tak naprawdę wszystko się zaczyna. Zaczyna się życie i tworzy się wspólnota, w której stawiamy pierwsze kroki, wypowiadamy pierwsze słowa, zdania, uczymy wzajemnego szacunku a przede wszystkim miłości do Boga i siebie nawzajem.
Naszym moralnym obowiązkiem jest o tych wartościach, historii, tradycji i kulturze przypominać, ukazywać młodym pokoleniom wartość wzajemnego szacunku, jak wspólnie budować, nie burzyć, łączyć nie dzielić, jaką siłę na wartość kompromisu i empatia oraz otwarcie na drugiego człowieka z całą jego podmiotowością.
Św. Jan Paweł II, Wielki Papież wołał: Naród, który nie zna swojej historii i przeszłości ginie i nie buduje przyszłości. Budujmy więc wzajemnie tą nasza wspólnotę, a zarazem nasza przyszłość, w oparciu o rodzinę,  tradycję i kulturę, naszej Małej Ojczyzny. Bądźmy wszyscy razem, nie tylko w Skrzynnie, Wieniawie ale i w całym kraju, jedną wielką samorządową rodziną, bo cel mamy jeden wspólny, cel któremu na imię Polska. Niech podejmowane przez nas wszystkich, bez wyjątku decyzje, zadania oraz realizowane obowiązki, sprawią że zawsze godnie będziemy podnosili sztandar, na którym wyryto najważniejsze dla tego Narodu wartości: Bóg Honor Ojczyzna.
A kolejne Jarmarki Skrzyneckie już w przyszłym roku, w ostatnią niedzielę czerwca. Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy!

26-06-2017
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA