polski angielski niemiecki
Wtorek, 22 maja 2018 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Przystępujemy do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem, który gmina ma obowiązek opracować. Jest to dokument, który zawiera informacje o tym jak będzie wyglądało  zagospodarowanie gminy. (na przykład gdzie będzie można budować domy, zakłady przemysłowe, gdzie należy zachować istniejące lasy, a gdzie będą powstawały budynki, z których będą mogli korzystać wszyscy – szkoła, dom kultury

W Studium zaznaczone są również drogi, ścieżki rowerowe (te istniejące i te planowane), istniejąca i planowana infrastruktura techniczna (kanalizacja, sieć gazowa, itd.) Studium zawiera rysunek + opis. Obie części są tak samo ważne.
W Studium uwzględnia się to w jakim kierunku chce rozwijać się gmina (Strategia rozwoju), jaki chce mieć charakter. Jednak to co zostanie zapisane musi być zgodne z tym co jest zaplanowane dla województwa i dla całego kraju.
Studium jest sporządzane przez wójta, a uchwalane przez Radę GminyW Gminie Wieniawa aktualnie obowiązujące studium zostało przyjęte uchwałą nr XIV/132/2000 Rady Gminy w Wieniawie dnia 28 lutego 2000 roku. Zważywszy na ponad siedemnastoletni okres jego obowiązywania, a także zmieniające się uwarunkowania przestrzenne i formalne sprawiają, że obecnie dokument ten nie zawsze odpowiada potrzebom. Dlatego dokonanie zmiany Studium jest niezbędne.
Studium powinno odpowiadać na potrzeby mieszkańców, dlatego wszyscy mieszkańcy gminy Wieniawa są zaproszeni do dyskusji i konsultacji tego dokumentu.
Studium jest ważnym dokumentem dla każdego mieszkańca ,bo informacje (np. przeznaczenie terenu) będą obowiązywały później w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego które musi być zgodne ze Studium.
 

11-08-2017
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA