polski angielski niemiecki
Wtorek, 22 maja 2018 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Czas na aktywność w Gminie Wieniawa

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie osoby chętne z terenu Gminy Wieniawa do udziału w projekcie "Czas na aktywność w Gminie Wieniawa", który realizowany jest w patronacie z INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. 

CELEM PROJEKTU JEST: zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób (20 K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego

i ubóstwa przez objęcie wsparciem w okresie od 01.09.2017 r. do 30.11.2018 r.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujące teren Gminy Wieniawa,  w tym:

* osoby bezrobotne,

* osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,

* korzystające z PO PŻ 2014-2020,

* osoby niepełnosprawne

W ramach Projektu każdy uczestnik weźmie udział w wielu formach wsparcia, będzie to:

- diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,

- poradnictwo psychologiczne i rodzinne,

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- praca socjalna,

- poradnictwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- szkolenia zawodowe,

- staże zawodowe.

 

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!!!

Czas trwania projektu to około 14 miesięcy, udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88 lub telefonicznie (48) 375 79 11.

Uwaga!

Liczba miejsc ograniczona 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  317 223,75 zł

 

DOFINANSOWANIE: 253 778,95 zł

 

Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.

27-09-2017
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA