polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Harmonogram prac porządkowych i komunalnych

Informujemy, że począwszy od 16 sierpnia b.r., w zakładce Aktualności, publikujemu i aktualizujemy bieżący harmonogram prac porządkowych i usług komunalnych, realizowanych przez pracowników urzędu gminy, zgodnie z dyspozycją Pań i Panów Sołtysów, Radnych Rady Gminy oraz Mieszkańców. W harmonogramie podajemy również terminy realizacji poszczególnych prac oraz ich zmiany wynikające ze specyfiki prac

W tym miejscu znajdziecie Państwo informację na temat zakresu prac, jakie zostały zaplanowane i zlecone do wykonania przez pracowników urzędu gminy w Wieniawie, w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie oraz różnego rodzaju usług komunalnych. Poszczególne prace zlecają Mieszkańcy bezpośrednio w urzędzie gminy lub za pośrednictwem Radnych Rady Gminy i Sołtysów. W tym miejscu będa również zamieszczane informacje o przyczynach i zmianach harmonogramu, jeśli zajdzie taka konieczność z różnych przyczyn. Zachęcamy do śledzenia postępów prac realizowanych przez samorząd w poszczególnych miejscowościach.

 

Harmonogramy znajdziecie Państwo w następującej lokalizacji:http://wieniawa.powiatprzysuski.eu/index.php/admin/tree/edit_content/69

 

 

 

22-08-2017
Szukaj w artykułach

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA