polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Przetarg I - nieograniczony - Wieniawa dz. 310

Wójt Gminy Wieniawa na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.  U. z 2017 r. poz. 624 z późn. zm.) ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położónej w miejscowości Wieniawa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 310. 

Niezbędne informacje w sprawie sprzedaży dz. 310 położonej w Wieniawie zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wieniawa pod adresem: 

Przetarg I - nieograniczony - WIENIAWA http://bip.gminawieniawa.pl/Article/get/id,16850.html

Osoby zainteresowane kupnem niniejszej nieruchomości prosimy o zapoznanie z zamieszczonym ogłoszeniem. 

Wszelkich pytań w powyższej sprawie udziela:

Pani Edyta Baranowska
pok. nr 10
tel 48 673 00 04

06-09-2017
Galeria
Szukaj w artykułach

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA