polski angielski niemiecki
Czwartek, 14 grudnia 2017 r. Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
Pomoc producentom rolnym - ARiMR

Wójt Gminy Wieniawa w załączeniu publikuje pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 roku, znak: WBZK-VI.7160.8.2017, z prośbą o rozpropagowanie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Pismo dotyczy  programu pomocowego dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. Poszkodowani, którzy ponieśli szkody w lasach mogą ubiegać się w ARiMR o dotację. Szczegółowe procedury zawiera cytowane wyżej pismo. 

02-10-2017
Galeria
Szukaj w artykułach

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA