polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 21 maja 2018 r. Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Celem i przedmiotem konsultacji jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu „Programu współpracy Gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

- rozpoczęcie konsultacji - 23 listopada 2017 roku
- zakończenie konsultacji – 7 grudnia 2017 roku  
- termin składania uwag i opinii - do 7 grudnia 2017 roku 
 

Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
 
- w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1909 ze zm.) działające na terenie Gminy Wieniawa, w zakresie określonym w ustawie,
- konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu do konsultacji,
- uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w Urzędzie Gminy w Wieniawie pok. Nr 16 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: Urząd Wieniawa , ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa bądź pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@gminawieniawa.pl
28-11-2017
Lista komentarzy
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się na stronie głównej aby dodać komentarz.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA