polski angielski niemiecki
Sobota, 20 stycznia 2018 r. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Uchwała ANTYSMOGOWA

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową, która ogranicza  korzystanie z kotłów, pieców i kominków, które nie spełniają norm chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem

Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wprowadza następujące zakazy i ograniczenia:

- od dnia wejścia w życie uchwały można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu,

- od 1 lipca 2018 r. zakazuje się stosowania mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej  o uziarnieniu 0-3mm, paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %.

- od 1 stycznia 2023 r. nie można używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

- od 1 stycznia 2028 r. nie można używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

- użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

- posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

W związku z uchwałą antysmogową zapisano również możliwość kontrolowania urządzeń grzewczych jak i stosowanych paliw. Kontrolę taką mogą przeprowadzić Wójt, burmistrz, Prezydent miasta, Straż Miejska i Gminna, upoważnieni pracownicy urzędów gminnych i miejskich oraz  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Użytkownicy naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

20-12-2017
Galeria
Szukaj w artykułach
Styczeń 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA