polski angielski niemiecki
Niedziela, 27 maja 2018 r. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Dziękuję Mieszkańcom Rykowa za liczną obecność i czynne uczestnictwo w zebraniu

Zebranie z Mieszkańcami Rykowa rozpoczęło się o godz. 17.00. Pierwszy temat, jaki został poruszony przez Mieszkańców i omówiony, to sprawa wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w świetle obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz w kontekście wejścia w życie przepisów o ochronie zwierząt w związku z planowaną nowelizacją ustawy

Kolejny punkt zebrania, to podsumowanie prac obecnej kadencji samorządu. W formie prezentacji multimedialnej uczestnicy zapoznali się z organizacją pracy urzędu na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz o możliwości składania wniosków i informacji w zakresie niezbędnych do wykonania prac, czy to za pośrednictwem Sołtysa, czy bezpośrednio w urzędzie gminy lub za pośrednictwem adresu mailowego: dialog@gminawieniawa.pl.
Obok informacji z zakresu organizacji pracy, terminowości załatwiania spraw, przepływu wiadomości na linii urząd – beneficjent, Mieszkańcy zostali poinformowani o przebiegu zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach, realizacji zobowiązań wynikających z umów i kontraktów zawartych w poprzedniej kadencji samorządu, a mających wpływ na budżet gminy i finalizowanych już po 01 grudnia 2014r.
Przedstawiono i omówiono szczegółowo również budżet Gminy Wieniawa na rok 2018. Wcześniej przedstawione zostały informacje na temat konstrukcji budżetu, dochody, przychody i wydatki. Mieszkańcy dowiedzieli się o zadłużeniu gminy, zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz konsekwencjach tych zobowiązań dla budżetu w poszczególnych latach.
Po zakończeniu prezentacji, zebrani mięli możliwość zadawania pytań oraz składania wniosków. Główne wnioski ze spotkania to:
  • Konieczność ustawienia lustra, zapewniającego bezpieczne włączanie się do ruchu w ciągu drogi gminnej od strony Politowa przy skrzyżowaniu z droga powiatową Jabłonica Smagów.
  • Poprawa nawierzchni dróg gruntowych stanowiących dojazd do posesji na tzw. Błotka, oraz zabudowań zlokalizowanych po wschodniej stronie rzeki Jabłonica
  • Zorganizowanie wyjazdu terenowego na drogi i podjęcie stosownych działań zmierzających do poprawy jakości nawierzchni w poniedziałek 29 stycznia 2018r., o godzinie 11.00, wg dyspozycji Pani Sołtys.
Niestety nie obyło się bez nieprzyjemnej wymiany zdań, z jednym z Mieszkańców, który pełnił funkcje samorządowe w poprzedniej kadencji i próbował udowodnić, że obecnie zarządzający próbują różnymi środkami walczyć z Mieszkańcami Rykowa, poprzez niewłaściwy nadzór nad pracami interwencyjnymi, brak wpływu na pracę przewoźnika dowożącego dzieci do szkoły oraz że prowadzone są niewspółmierne działania związane z nieprawidłowościami przy budowie świetlicy. Jak się okazało, każdy z Mieszkańców i zebranych na spotkaniu wie gdzie wcześniej pracownicy interwencyjni pracowali, jak wyglądał dialog z władzami gminy przed 2014 rokiem oraz, że zanim po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę na wykonanie obiektu, budynek już był prawie gotowy i wybudowany.

Szanowny Panie, to nie walka z Mieszkańcami, to praworządność i szacunek do wszystkich Mieszkańców Gminy, szacunek do prawa i porządku, a tego wymaga od nas suweren!

Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie korytarzy przebiegi drogi krajowej S12, przez teren Gminy Wieniawa, ze szczególnych uwzględnieniem wariantu dotyczącego miejscowości Ryków.

Dziękuję serdecznie Mieszkańcom za liczny udział w zebraniu, za ważny głos w debacie publicznej i przedstawione wnioski. Zapraszam na poniedziałkowy wyjazd studyjny, na którym będziecie mięli Państwo możliwość zapoznania pracowników urzędu z potrzebami w zakresie drogownictwa.
 
Przepraszam za wszystkie niedociągnięcia i życzę sobie i Państwu owocnej współpracy na niwie samorządowej satysfakcji oraz wszekliej pomyślności w sprawach osobistych i życiu zawodowym .
 
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

 

28-01-2018
Szukaj w artykułach
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA