polski angielski niemiecki
Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Konferencja programowa i walne zebranie członków stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki w Wieniawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i poświęcona zostanie omówieniu tematu: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

 
12-06-2017
Awaria sieci wodociągowej - prosimy o informację!

W związku ze stwierdzeniem w dniu dzisiejszym znacznego zwiększenia ilości poboru wody z ujęcia w Kłudnie, istnieje podejrzenie rozszczelnienia sieci wodociągowej. Pomimo monitoringu sieci przez konserwatora do chwili obecnej nie udało zlokalizować się miejsca wycieku. Jeśli zauważycie Państwo miejsce awarii, prosimy o pilny kontakt z nr tel. 693 907 099

16-02-2017
Zawody Strażackie na Stadionie Gminnym w Wieniawie
W imieniu Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Przysusze, Druha Józefa Pomykały, serdecznie zapraszamy Państwa do Wieniawy na VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbędą się w niedzielę 19 czerwca 2016r., na stadionie gminnym. Początek zmagań o godzinie 09.00.
18-06-2016
Rozpoczynamy wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +
Z przyjemnością informuję Państwa, że w dniu dzisiejszym Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Wieniawie, rozpoczyna wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +. W dniu dzisiejszym pieniądze trafią do 329 rodzin z wyrównaniem od miesiąca kwietnia. Łącznie na rachunki bankowe przekazane zostały środki w kwocie 575 515,90 zł
25-05-2016
Ogłoszone przetargi na kanalizację Wieniawy
Na stronach Internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wieniawa. zamieszczona została dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Wieniawie. Ze względów praktycznych inwestycja została podzielona na cztery etapy, a jej wartość kosztorysowa to łącznie blisko  9 000 000, 00 złotych. Zapraszamy do składania ofert.
04-03-2016
Kolejne zebrania w Brudnowie, Romualdowie, Wieniawie i Rykowie
Kolejne zebrania z Mieszkańcami za nami. W minionym tygodniu odbyły się one w Brudnowie, Romualdowie, Wieniawie i Rykowie. Dziękujemy Państwu za liczne uczestnictwo oraz cenne uwagi dotyczące realizacji bieżących spraw, niezwykle istotnych z punktu widzenia Mieszkańców. W bieżącym tygodniu zapraszamy do udziału w spotkaniach Mieszkańców Sokolnik Suchych, Zagórza, Woli Brudnowskiej i Skrzynna.
26-01-2016
Spotkania informacyjno - konsultacyjne z Mieszkańcami
Zgodnie z Państwa życzeniem wyrażonym podczas spotkań wyborczych w styczniu ubiegłego roku, których głównym tematem było wyłonienie Sołtysów w poszczególnych miejscowościach, rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno konsultacyjnych z Mieszkańcami.
08-01-2016
Spotkanie wigilijne pracowników urzędu gminy
W miniony piątek o godzinie 18.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przy ul. Parkowej 22, na spotkaniu opłatkowym zebrali się pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Uczestnicy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne życzenia a następnie wspólnie śpiewali kolędy.
21-12-2015
Sprawa wynagradzania Sołtysów
W dniu 12 listopada 2015 r., Sołtysi Gminy Wieniawa, złożyli do Rady Gminy w Wieniawie pismo, w którym domagają się przywrócenia wypłat diet w formie ryczałtowej, po 100 złotych miesięcznie, oraz dodatkowo 50 zł za udział w Sesji Rady Gminy bez względu na okoliczności. W chwili obecnej Sołtysi otrzymują dietę za udział w spotkaniu Sołtysów,  w kwocie 150 zł.
18-11-2015
Wielkie sprzątanie wokół urzędu gminy.
Przyszedł czas na usunięcie niepotrzebnych karp, korzeni i pni, które przez szereg lat gromadzono jako potencjalne paliwo do kotłowni opalanych biomasą. Ze względów praktycznych, materiały te nie mogą zostać wykorzystane do spalenia. Dodatkowo, teren przyległy do urzędu gminy, powinien być wizytówką Wieniawy i wkrótce tak właśnie się stanie.
18-11-2015
Zebranie w sprawie I etapu kanalizacji Wieniawy
W dniu dzisiejszym o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ulic: Przytycka, Kasztanowa, Parkowa, Warzywna, Rzeczna oraz  Kochanowskiego - posesje od nr 57 do nr 98. Tematem spotkania jest budowa kanalizacji sanitarnej.
30-07-2015
Gradobicia i huragan - Komunikat dla poszkodowanych

Rolnicy którzy ponieśli szkody w wyniku oddziaływania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci huraganowego wiatru oraz gradobicia, które nawiedziły teren Gminy Wieniawa w dniach 18 i 19 lipca br. proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

22-07-2015
II Piknik Disco Polo w Wieniawie
Już piątego lipca 2015 r. odgodziny 16.00, Park Gminny w Wieniawie zamieni się w amfiteatr, a z głośników popłyną taneczne rytmy. Wraz z GCK organizujemy II piknik disco polo, dedykowany wszystkim, którzy lubią dobrą zabawę, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych.
23-06-2015
Protokół z narady Sołtysów 1/2015 z dnia 20 marca 2015
W związku z naradą z Sołtysami, ktoa miała miejsce w dniu 20.03.2015, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, w załączeniu przedstawiam Państwu do zapoznania się i stosowania Protokół z przedmiotowego spotkania nr 1/2015
25-05-2015
Rozbudowa sieci wodociągowej w Wieniawie i Zawadach
Zakończono prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Zawady i Wieniawa. Roboty przeprowadzono w pierwszej połowie bieżącego miesiąca. Kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowej to Jabłonica. Będzie to odcinek stanowiący przedłużenie sieci na ulicy Głównej w kierunku Rykowa i Pogroszyna na długości około 250 metrów.
20-05-2015
Prace pielęgnacyjne w parku
Wraz z nadejściem wiosny, rozpoczynamy prace pielęgnacyjne w parku w Wieniawie. Zrewitalizowany za kwotę 1 361 609,15 zł park, powinien być wizytówką całej Gminy a zarazem miejscem wspólnych spotkań i organizacji wielu plenerowych imprez.
09-04-2015
Lokalne podtopienia
W związku z wystąpieniem w wielu miejscach Naszej Gminy podtopień, przystępujemy do prac związanych w udrożnieniem rowów odwadniających w miejscach, w których sytuacja wygląda najgorzej.
21-03-2015

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA