polski angielski niemiecki
Niedziela, 27 maja 2018 r. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
O sprawach bieżących sołectwa na spotkaniu w Woli Brudnowskiej

W dniu wczorajszym w Woli Brudnowskiej, odbyło się spotkanie Mieszkańców, poświęcone sprawom bieżącym sołectwa oraz potrzebom inwestycyjnym, zaplanowane wcześniej na dzień 15 stycznia. Przebieg dyskusji, świadczy o konieczności organizowania tego typu spotkań w mniejszych odstępach czasu

28-02-2018
Zebrania w Zawadach i Wieniawie w sprawie S12, projekt ulicy Kasztanowej

W miniony poniedziałek, w świetlicy w Koryciskach, Mieszkańcy Zawad zapoznali się z projektowanymi koncepcjami przebiegu drogi krajowej S12. Ten sam temat dominował również na spotkaniu Mieszkańców Wieniawy w dniu 06 lutego b.r., którzy spotkali się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebrani zapoznali się z wariantami przebiegu drogi krajowej przez teren Gminy Wieniawa, oraz w ujęciu ogólnym na całym projektowanym odcinku

13-02-2018
Radni udzielili Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016

W dniu 14 czerwca 2017r. o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, rozpoczęła się XXX Sesja Rady Gminy. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za rok 2016 i udzielili Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu. Sprawozdanie i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zostały podjęte jednogłośnie.

16-06-2017
Zpraszamy na XXX Sesję Rady Gminy w Wieniawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXX Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która została zwołana na dzień 14 czerwca 2017r. na godzinę 14.00. Szczegółowy porządek obrad znajdą Państwo w dalszej części niniejszego artykułu. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, przy ul. Jana Kochanowskiego 88.

13-06-2017
Konferencja programowa i walne zebranie członków stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki w Wieniawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i poświęcona zostanie omówieniu tematu: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

 
12-06-2017
Zapraszamy wszystkie dzieci na festyn z okazji dnia dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, zapraszamy wszystkie dzieci w piątek 2 czerwca do Parku w Wieniawie na Festyn zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W programie wiele atrakcji, m.in. konkursy i zabawy z wodzirejem, karaoke, zabawy z animatorami, zumba, iluzjoniści. Zapraszamy dzieci i młodzież w każdym wieku

29-05-2017
Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Gminy w Wieniawie

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, odbędzie się w dniu dzisiejszym XXIX Sesja Rady Gminy. Obok uchwał związanych z systemem oświaty wynikającym z nowej organizacji systemu szkolnictwa, Radni zajmą się zmianami w budżecie gminy na rok 2017, zasadami przeprowadzania konsultacji społecznych i przyjmą sprawozdanie GOPS.

27-03-2017
Awaria sieci wodociągowej - prosimy o informację!

W związku ze stwierdzeniem w dniu dzisiejszym znacznego zwiększenia ilości poboru wody z ujęcia w Kłudnie, istnieje podejrzenie rozszczelnienia sieci wodociągowej. Pomimo monitoringu sieci przez konserwatora do chwili obecnej nie udało zlokalizować się miejsca wycieku. Jeśli zauważycie Państwo miejsce awarii, prosimy o pilny kontakt z nr tel. 693 907 099

16-02-2017
Spotkanie informacyjno szkoleniowe przedstawicieli samorządu

Serdecznie zapraszamy Radnych Rady Gminy, Sołtysów oraz przedstawicieli Rad Sołeckich na I spotkanie informacyjno szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2017r. (poniedziałek), o godzinie 11.00, w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, przy ul. Jana Kochanowskiego 78a. Zgóry dziękujemy za przybycie i udział.

09-02-2017
Spotkanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komunalnej i Porządku Publicznego
Na połączonym posiedzeniu, w dniu 03 października 2016r., Komisje Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komunalna i Porządku Publicznego przy Radzie Gminy w Wieniawie, pozytywnie zaopiniowały projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieniawa. Proces będzie związany z podwyższonym standardem świadczonej usługi.
12-10-2016
Rozpoczynamy wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +
Z przyjemnością informuję Państwa, że w dniu dzisiejszym Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Wieniawie, rozpoczyna wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +. W dniu dzisiejszym pieniądze trafią do 329 rodzin z wyrównaniem od miesiąca kwietnia. Łącznie na rachunki bankowe przekazane zostały środki w kwocie 575 515,90 zł
25-05-2016
Sesja Rady Gminy w Wieniawie - uchwalono statuty sołectw
Podczas ostatniej XIX Sesji Rady Gminy w Wieniawie, Radni podjęli szereg istotnych i ważnych uchwał zarówno w zakresie organizacji jednostek pomocniczych - Sołectw, jak i jednostek organizacyjnych Gminy: Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjęto również Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieniawa.
14-05-2016
Drodzy Strażacy!
 Z okazji Dnia Strażaka pragniemy złożyć wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego.
29-04-2016
Zapraszamy na XVII Sesję Rady Gminy w Wieniawie
W imieniu własnym oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Wieniawie, Pani Grażyny Strzelczyk, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na obrady XVII Sesji Rady Gminy w Wieniawie, która już dziś, 31 marca 2016 r., o godzinie 09.00 rozpocznie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie. Głównym punktem sesji jest podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie i wieloletniej perspektywie finansowej.
31-03-2016
Radosnych Świąt Wielkanocnych Życzą Radni Rady Gminy
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, wszystkim Mieszkańcom Gminy Wieniawa, Radni Gminy przesyłają życzenia: ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt, Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w Nas, to co jaszcze uśpione i da siłę w pokonywaniu trudności by z ufnością patrzeć w przyszłość.
18-03-2016
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Wieniawa
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniu 25 lutego 2016 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, odbędzie się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Wieniawie. Na zebraniu podjęte zostaną uchwały m.in. z zakresu budżetu, planu robót, wysokości składek z 1 ha, składki minimalnej, terminu płatności oraz wyboru delegatów do Walnego Zgomadzenia.
16-02-2016
Zapraszamy Państwa na XVI Sesję Rady Gminy w Wieniawie
W imieniu Przewodniczącej Rady Gminy, Pani Grażyny Strzelczyk oraz własnym, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na XVI Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, przu ul. Jana Kochanowskiego 88. Początek obrad o godzinie 09.00.
04-02-2016
Zebrania w Sokolnikach Suchych, Zagórzu, Woli Brudnowskiej i Skrzynnie
Miniony tydzień upłynął pod znakiem zagospodarowania wspólnot gruntowych i działań, jakie ich właściciele muszą podjąć w związku z tym tematem. Mieszkańcy Sokolnik Suchych, Zagórza, Woli Brudnowskiej i Skrzynna przedstawili swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wskazali potrzeby inwestycyjne swoich wspólnot sołeckich.
01-02-2016
Uroczyste otwarcie Domu Senior Wigor
W dniu 21 stycznia 2016r., o godzinie 12.00, uroczyście zainaugurowano działalność Domu Senior Wigor w Komorowie. Poświęcenia budynku dokonał Ks. Andrzej Kuleta, Proboszcz Parafii Św. Szczepana w Skrzynnie. Seniorzy mają do dyspozycji kuchnię, jadalnię, sale do rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej oraz pokoje wypoczynkowe. Serdecznie wszyskich zapraszamy do odwiedzin
22-01-2016
Zmiana godziny rozpoczęcia XV Sesji Rady Gminy
Informujemy, że XV Sesja Rady Gminy w Wieniawie, zaplanowana na dzień 30  grudnia b.r, o 12.00, rozpocznie się z opóźnieniem -  o godzinie 13.15. Zmiana godziny rozpoczęcia obrad związana jest z udziałem Radnych Rady Gminy w tym czasie w ceremoni pogrzebowej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy
30-12-2015
Twórczość ludowa na terenie Gminy Wieniawa
Twórczość ludowa pozwala nam na chwilę zatrzymać się w miejscu i sięgnąć do korzeni, ponieważ wyrasta z tradycji i przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Dzięku twórcom możemy spróbować regionalnych potraw, zatańczyć oberka czy mazurka, zaśpiewać przyśpiewki i kolędy, podziwiać rzeźby, obrazy, słuchać wierszy, w których zostawiają dla nas i przyszłych pokoleń cząstkę siebie.

28-12-2015
Modernizacja koryta rzeki Radomki w Skrzynnie

Z inicjatywy Radnego Rady Gminy w Wieniawie, Pana Piotra Porczyńskiego oraz Mieszkańców Skrzynna, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Radom, Inspektorat Przysucha przeprowadził modernizację koryta rzeki Radomki na odcinku 740 metrów, od mostu na drodze powiatowej Borkowice Skrzynno, w dół rzeki

28-12-2015
Spotkanie z Sołtysami oraz XV Sesja Rady Gminy.
Już w najbliższą środę 30 grudnia 2015 r., odbędzie się spotkanie z Sołtysami poszczególnych Miejscowości oraz XV Sesja Rady Gminy w Wieniawie. Wszytkich zainteresowanych udziałem w przedmiotowych obradach serdecznie zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Żukowie, która tego dnia zamieni się w salę plenarną. Początek o godzinie 10.30 i o 12.00.
28-12-2015
Spotkania opłatkowe z Mieszkańcami, Klubami i Stowarzyszeniami
Miesiąc grudzień to tradycyjnie czas spotkań przy wigilijnym stole, czas wspomnień i podsumowań mijającego roku. Dzięki uprzejmości Mieszkańców, stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz klubów, chóru i zespołów, miałem przyjemność uczestniczyć w tych spotkaniach i spotkać gorące serca, w których nieustannie trwa Boże Narodzenie.
28-12-2015
Spotkanie wigilijne pracowników urzędu gminy
W miniony piątek o godzinie 18.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przy ul. Parkowej 22, na spotkaniu opłatkowym zebrali się pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Uczestnicy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne życzenia a następnie wspólnie śpiewali kolędy.
21-12-2015
Uroczystość włączenia jednostki OSP Wieniawa do KSRG
NIezwykle podniosły i uroczysty charakter miała wczorajsza uroczystość włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Decyzję w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na ręce Wójta Gminy oraz Prezesa OSP w Wieniawie, wręczył Pan st. bryg. Władysław Piątkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.
24-09-2015
Dożynki powiatowo - gminne
Uroczystą Mszą Świętą w Kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie, Mieszkańcy powiatu przysuskiego rozpoczęli coroczne dożynki. Po zakończeniu Mszy Świętej, korowód dożynkowy prowadzony przez Powiatową Młodzieżową Orkiestrę Dętą przemaszerował ul. Kasztanową, na Stadion Gminny, gdzie odbyły się dalsze obrzędy i część artystyczna imprezy.
31-08-2015
Kontrole podatkowe w zakresie budynków i budowli
Informuję, że od dnia 01 września 2015, na terenie Gminy Wieniawa, będą przeprowadzane kontrole podatkowe w zakresie budynków i budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Przypominamy, że opodatkowaniu  podlegają grunty, buidynki mieszkalne, budowle oraz budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
27-08-2015
Spotkanie Informacyjno - Warsztatowe z Mieszkańcami
W imieniu Pana Cezarego Nowek, Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki, serdecznie zapraszam Mieszkańców Gminy , przedstawiecieli grup nieformalnych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na spotkanie informacyjno - warsztatowe w dniu 16.09.2015, o godzinie 13.30.
17-08-2015
X Sesja Rady Gminy w Wieniawie
W dniu 14 sierpnia 2015 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie odbędzie się X Sesja Rady Gminy w Wieniawie. Szczegółowy porządek dzienny obrad znajdą Państwo w załączniku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
05-08-2015
Nadchodzą upały - prosimy o ostrożność.
W związku z prognozowaną falą upałów, która zbliża się do naszego kraju, zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie szczególnej ostroszności. Upały i wywołane nimi odwodnienie organizmu, może powodować gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia i zagrożenie życia. Na skutki wysokich temperatur szczególnie narażeni są osoby starsze, z chorobami układu krążenia, nadciśnieniem, cukrzycy i dzieci.
03-08-2015
Gradobicia i huragan - Komunikat dla poszkodowanych

Rolnicy którzy ponieśli szkody w wyniku oddziaływania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci huraganowego wiatru oraz gradobicia, które nawiedziły teren Gminy Wieniawa w dniach 18 i 19 lipca br. proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

22-07-2015
IX Sesja Rady Gminy w Wieniawie
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na IX Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2015, o godzinie 09.00. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie
14-07-2015
Obradowała Rada Gminy Wieniawa
W piątek 12 czerwca 2015 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie odbyła się Sesja Rady Gminy. Radni wysłuchali wystąpienia przedstawieciela Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki, Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze, oraz Sprawozdania z Działalności Wójta Gminy pomiędzy Sesjami. Następnie przeprowadzono blok głosowań.
17-06-2015
Zapraszamy na Sesję Rady Gminy w dniu 12.06.2015
Wszystkich zainteresowanych pracą Wójta i Rady Gminy w Wieniawie, serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, w piątek 12 czerwca 2015 r.
08-06-2015
Posiedzene wyjazdowe Komisji Komunalnej i Pożytku Publicznego
W dniu dzisiejszym, tj. 06 czerwca 2015 o godzinie 09:00, odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej i Pożytku Publicznego. Posiedzenie będzie połączone z wyjazdem terenowym, na którym członkowie komisji wraz z przewodniczącymi pozostałych komisji stałych Rady Gminy w Wieniawie ocenią stan infrastruktury terenowej (drogi lokalne, rowy, mosty i kładki) oraz określą niezbędne do realizacji, priorytetowe zakresy prac.

03-06-2015
Powstaje stowarzyszenie reprezentujące interesy producentów warzyw i owoców
Z inicjatywy producentów warzyw i owoców, przy udziale samorządowców powstaje Ogólnopolski Związek Producentów Papryki oraz Innych Warzyw i Owoców. Siedzibą władz związku będzie Radzanów, Gmina w powiecie białobrzeskim. Zasadniczą rolą związku będzie prowadzenie działań osłonowych neutralizujących skutki załamania się rynków zbytu oraz prowadzenie negocjacji z urzędami centralnymi.
21-04-2015
VII Sesja Rady Gminy w Wieniawie
Oo minuty ciszy rozpoczęła się siódma sesja Rady Gminy w Wieniawie, która odbyła się 10 kwietnia 2015. Następnie Radni przyjęli porządek dzienny obrad, przeprowadzili panel głosowań nad proponowanymi uchwałami oraz dyskutowali na tematy  związane z powstałą infrastrukturą sportową.
12-04-2015
Zapraszamy na VII Sesję Rady Gminy w dniu 10.04.2015
Szanowni Mieszkańcy

Wszystkich zainteresowanych serecznie zapraszam na VII Sesję Rady Gminy w Wieniawie, która odbędzie się w dniu 10.04.2015, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie.
26-03-2015
Wyjazd na Targi Agrotech
Wiosną każdego roku Kielce zmieniają się w stolicę nowoczesnego rolnictwa. Pod koniec marca ponad 700 dobrze znanych na rynku firm z kilkunastu krajów zaprezentuje sprzęt i asortyment niezbędny w każdym gospodarstwie rolnym i branży gospodarki zasobami leśnymi. Z ich ofertą w ubiegłym roku zapoznało się ponad 58 i pół tysiąca zwiedzających
26-03-2015
Ślubowanie Radnego Rady Gminy
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, w dniu 06.03.2015, na V Sesji Rady Gminy w Wieniawie, wybrany w dniu 22.02.2015, w wyborach uzupełniających w okręgu 11, Pan Sławomir Brudnias, złożył uroczyste ślubowanie:
08-03-2015

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA