polski angielski niemiecki
Niedziela, 18 listopada 2018 r. Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
Sprawa wynagradzania Sołtysów
W dniu 12 listopada 2015 r., Sołtysi Gminy Wieniawa, złożyli do Rady Gminy w Wieniawie pismo, w którym domagają się przywrócenia wypłat diet w formie ryczałtowej, po 100 złotych miesięcznie, oraz dodatkowo 50 zł za udział w Sesji Rady Gminy bez względu na okoliczności. W chwili obecnej Sołtysi otrzymują dietę za udział w spotkaniu Sołtysów,  w kwocie 150 zł.
Ponadto z pisma Sołtysów wynika, że żądają oni diety w wysokości 50 % diety radnego, co w chwili obecnej stanowi kwotę 250 złotych miesięcznie. Dało by to łącznie kwotę 63 000 zł, rocznie. Zauważyć należy, że oprócz diety, Sołtysi otrzymują inkaso od zebranych podatków w wysokości 10 % zainkasowanych środków. W pierwszym półrocz b.r., Sołtysom wypłacono inkaso w kwocie 27 415,50 zł. Podniesienie diet i spełnienie oczekiwań formułowanych przez Sołtysów dość znacząco obciążyło by budżet gminy i zważywszy na naszą sytuację budżetową byłoby skrajnie nieodpowiedzialne. Przypomnieć w tym miejscu należy, że funkcja Sołtysa jest funkcją społeczną, o czym informowałem na każdym zebraniu, na którym Mieszkańcy wybierali swojego przedstawiciela.
Podstawą przyznania diety dla Sołtysa jest art. 37 b ustawy o samorządzie gminnym. Podstawową funkcją diety, która przysługuje Sołtysom, jest ekwiwalentność lub rekompensata za poświęcony czas związany z wykonywaniem szczególnych obowiązków. O wysokości diety decyduje organ samorządu. Dietę należy traktować jako ekwiwalent za poświęcony czas i poniesione wydatki.
Reasumując, obowiązki Sołtysa mają charakter społeczny, podyktowany potrzebą realizacji zadań samorządu terytorialnego, a nie zarobkowy.  Diety sołtysa należy traktować nie jako wynagrodzenie, ale jedynie jako ekwiwalent lub rekompensatę za stracony czas i niejednokrotnie poniesione wydatki.

Sołtysi z definicji funkcji winni wykazywać dbałości o poprawę infrastruktury w sołectwie,  inicjować różne działania, które integrują Mieszkańców. To funkcja wysokiego zaufania publicznego, którego nie można zawieść. Osoba pełniąca ten urząd musi mieć świadomość o konieczności angażowania się w wiele różnych przedsięwzięć kosztem prywatnego czasu, który mógł spędzić w gronie najbliższej rodziny. Mam odwagę stwierdzić, że funkcja sołtysa to poświęcenie, a nie sposób na dorobienie kasy! Sołtys dla mnie to swoistego rodzaju spoiwo tego wszystkiego co się dzieje w sołectwie. Reprezentuje mieszkańców przed radą gminy, przed wójtem. Pełni rolę męża zaufania w tym środowisku. Bycie sołtysem może cieszyć, ale też powoduje, że trzeba wywiązywać się ze swoich obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji. Jeśli wszyscy Sołtysi będą należycie wywiązywać się ze swoich funkcji, na pewno pochylę się nad kwestią diet. Jak sytuacja wygląda w poszczególnych Sołectwach, przekonamy się już w styczniu 2016 r, podczas spotkań z Mieszkańcami podsumowującymi pierwszy rok mojej pracy jako Wójta w Gminie Wieniawa. Sołtysi złożą przed zebraniem wiejskim sprawozdania ze swojej rocznej pracy na rzecz Mieszkańców, a Państwo ocenicie jaką notę waszym przedstawicielom wystawić.

Krzysztof Sobczak - Wójt Gminy Wieniawa


18-11-2015
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30