polski angielski niemiecki
Niedziela, 18 listopada 2018 r. Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
Spotkanie z Sołtysami dotyczące funduszu sołeckiego

W miniony piątek w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie odbyło się kolejne spotkanie Sołtysów z terenu gminy. Tematem przewodnim spotkania były założenia dotyczace realizacji zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2017. Kolejne spotkanie odbędzie się 17 listopada b.r.

Na spotkaniu zostały przedstawione i omówione wszystkie wnioski skladane przez poszczególne miejscowości, dotyczące realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Findusz ten to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301), która weszła w życie 20 marca 2014 r. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie zdecydowali sami mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. Projekty wniosków dotyczący funduszu sołeckiego złożyli sołtysi. Inicjatywę tą posiadają również, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

  • służyć poprawie życia mieszkańców
  • należeć do zadań własnych gminy
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

  1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
  2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;
  3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
  4. uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy

Obok spraw związanych z funduszem sołeckim, Wójt Gminy przedstawił zebranym projekt dochodów gminy oraz omówił planowane do realizacji zadania inwestycyjne w roku 2017. Na spotkaniu była obecna również Pani Przewodnicząca Rady Gminy, Grażyna Strzelczyk. Kolejne spotkanie z Sołtysami będzie miało miejsce w dniu 17 listopada 2016r. Nie została jeszcze ustalona jego godzina. Na zebraniu zostanie omówiony projekt budżety gminy na rok 2017 oraz zaprezentowana Strategia Rozwoju Gminy do roku 2032.

07-11-2016
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30