polski angielski niemiecki
Niedziela, 18 listopada 2018 r. Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
Zawady, mała miejscowość z dużymi perspektywami

W miniony piątek 12 maja 2017r., w urzędzie gminy w Wieniawie miałem przyjemność spotkać się i porozmawiać z Panią Sołtys Beata Kozieł oraz przedstawicielami Mieszkańców Zawad. Wcześniej wraz z pracownikami urzędu gminy odpowiedzialnymi merytorycznie za poszczególne prace dokonaliśmy objazdu miejscowości wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej

Zawady, to niewielka miejscowość położona po południowej stronie drogi krajowej DK12. Przez miejscowość przebiega również droga powiatowa DP3305W. Większość budynków mieszkalnych usytuowana jest jednak przy drogach gminnych. Bliskość sosnowego lasu oraz atrakcyjne położenie, warunkowane dostępem do drogi krajowej, sąsiedztwo Wieniawy, w której mieści się większość budynków użyteczności publicznej, przyczyniają się do systematycznego rozwoju zabudowy mieszkalnej i osiedlania się młodych małżeństw oraz ludności napływowej. Według danych z ewidencji ludności, na dzień 30 kwietnia 2017r. w Zawadach zamieszkuje 176 osób. Większość działek budowlanych, przy których lokowane są nowe budynki, nie posiada jednak niezbędnej infrastruktury i mediów. Drogi dojazdowe to drogi głównie o nawierzchni gruntowej, które należy systematycznie równać i uzupełniać ubytki. Przy ulicach Cisowa, Brzozowa, Wspólna, Leśna oraz Miła, nie ma oświetlenia ulicznego. Na prośbę Mieszkańców, z uwagi na charakter i położenie miejscowości, wiele niezależnych od siebie dróg gminnych, przy których wybudowane zostały domy mieszkalne, wprowadzono nazwy ulic. Obecnie w przygotowaniu jest oznakowanie poszczególnych ulic i oznaczenie kierunków posesji, ponieważ utrudniona była komunikacja i lokalizacja poszczególnych posesji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych (dojazd pogotowia ratunkowego, kurierów, itp.). Z uwagi na położenie w zlewni rzeki Jabłonicy, Zawady są podtapiane przez wylewającą rzekę, co powoduje utrudnienia szczególnie w okresach o podwyższonej ilości opadów i przy wiosennych roztopach. 
Wyrażona wola Mieszkańców zarówno na zebraniach wiejskich jak i w formie uchwały dotyczącej przeznaczenia funduszu sołeckiego, wskazują, że najbardziej istotne w ocenie Mieszkańców potrzeby inwestycyjne, to przede wszystkim dobudowa oświetlenia ulicznego, poprawienie nawierzchni dróg gminnych przy których zlokalizowane są zabudowania Mieszkalne, oznaczenie ulic i ustawienie drogowskazów informujących o kierunkach i numerach posesji, budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z przebudową centrum miejscowości, oczyszczenie stawu i budowa świetlicy wiejskiej.
Wszystkie wskazane przez społeczność inwestycje zostaną uwzględnione w strategii rozwoju gminy i będą realizowane w przyszłości. Jednak jeszcze w bieżącym roku, z uwagi na bezpieczeństwo zostanie zaprojektowana dobudowa oświetlenia ulicznego, a w przyszłym roku ułożona nawierzchnia asfaltowa na części dróg gminnych. Zgodnie z wolą Mieszkańców w bieżącym roku powstanie również plac zabaw dla dzieci. Budowa świetlicy wiejskiej to perspektywa 4-5 lat, ponieważ środki, jakie pozostają do naszej dyspozycji w budżecie, muszą być wydatkowane w sposób gwarantujący zrównoważony rozwój całej społeczności gminy. Jednocześnie, aby powstała świetlica wiejska, należy sporządzić plan jej zagospodarowania, tak by służyła ona społeczności lokalnej w pełnym zakresie, a nie pełniła tylko funkcji forum do organizowania 1-2 zebrań Mieszkańców w ciągu roku. I w tym zakresie inicjatywa należy do społeczności lokalnej, oczywiście przy pełnej współpracy z samorządem terytorialnym.
Dziękuje jeszcze raz przedstawicielom Mieszkańców, na ręce pani Sołtys, za cenne uwagi oraz wskazówki dotyczące potrzeb inwestycyjnych. Pracownicy urzędu gminy w bieżącym tygodniu zajmą się problemami przedstawionymi przez Państwa na naszym spotkaniu, dotyczącymi m.in. prac na ulicy Miłej, przy stawie i centrum miejscowości. Myślę, że taka współpraca przyczyni się do rozwoju infrastruktury, tej najbardziej potrzebnej i niezbędnej do poprawy jakości życia, o której decydują sami Mieszkańcy a nie władze gminy. Pozwoli jednocześnie by samorząd lokalny był jeszcze bardziej przyjazny Mieszkańcom, z woli i dla których dane jest nam realizować swoją misję i służbę.

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

15-05-2017
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30