polski angielski niemiecki
Piątek, 16 listopada 2018 r. Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Harmonogram odbioru odpadów w 2018 r.

W załączeniu przekazujemy Państwu informację dotyczacą terminów odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Wieniawa, w roku 2018. Harmonogram wskazuje na te dni miesiaca, w których firma dokona odbioru zarówno frakcji segregowanej jak i odpadów bytowych, wielkogabarytowych oraz sposób postępowania z innymi niewymienionymi wyżej przedmiotami. 

 HARMONOGRAM 

odbioru wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych i bytowych z gospodarstw domowych

z terenu gminy Wieniawa na 2018 rok.

 

MIESIĄC

SEGREGOWANE

KOMUNALNE

POPIÓŁ

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

ODPADY
"BIO"

DZIEŃ MIESIACA

STYCZEŃ

29

30

 

 

29

LUTY

27

28

 

 

27

MARZEC

28

29

9

 

28

KWIECIEŃ

26

27

 

 

26

MAJ

28

29

 

29

28

CZERWIEC

28

29

27

 

28

LIPIEC

24

11,25

 

 

9,24

SIERPIEŃ

23

13,24

 

 

23,27

WRZESIEŃ

24

25

25

26

24

PAŹDZIERNIK

29

30

 

 

29

LISTOPAD

28

29

 

 

28

GRUDZIEŃ

27

28

27

 

27

* worki należy wystawić do godz. 7.00 przed ogrodzeniem posesji w widocznym miejscu

 

Worek żółty
z napisem "Metale i tworzywa sztuczne"

Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe.

Worek zielony z napisem "Szkło"

Szkło opakowaniowe po napojach i żywności oraz stłuczka szklana. Nie wrzucać szkła przemysłowego, samochodowego.

Worek niebieski z napisem "Papier"

Papier i tektura, gazety, książki, kartony itp. (Duże kartony należy powiązać i ustwić obok worków)

Worek czarny

Odpady komunalne zmieszane, odpady pozostałe po wstępnej segregacji, porcelana, zabawki, środki z higieny osobistej, mokra i zabrudzona frakcja odpadów z papieru, plastiku oraz inne odpady, które nie dają się zakwalifikować do żadnej frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny. Nie należy wrzucać szkła, butelek plastikowych, metali, makulatury, papy, ziemi, eternitu, gruzu i popiołu.

Worek brązowy z napisem "Odpady BIO"

Odpady BIO- odpadki warzywne i owocowe, trawa z pielęgnacji posesji i trawników, liście trociny, drobne gałązki.

Worek z napisem "POPIÓŁ"

Popioły i żużle paleniskowe tylko z ogrzewania domów mieszkalnych.

 

Segregując pamiętaj o tym, aby:

* zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do worka;

* wiązać i zapełniać worki minimum do połowy.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ZLOKALIZOWANY W GARNIE,
UL. KASZTANOWA 21, CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ od 7.30-15.30 I SOBOTĘ od 8.00-12.00

 

Do PSZOK-u będą nieodpłatnie przyjmowane następujące grupy odpadów:

- zużyte opony(do 10 opon samochodowych rocznie, wyłącznie z gospodarstw domowych)

- meble i inne odpady wielkogabarytowe-powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe

- przyjmowane do 100 kg jednorazowo (bez eternitu, papy i styropianu )-powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót

- niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty

- popioły, żużle paleniskowe powstające w związku z ogrzewaniem budynków mieszkalnych

- zużyte baterie i akumulatory

- przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.)

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- opakowania po środkach ochrony roślin, powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych

- tekstylia

 

Warunkiem przyjęcia odpadów jest:

- okazanie dokumentu tożsamości

- okazanie potwierdzenia opłaty za odpady komunalne na rzecz Gminy

- podanie adresu nieruchomości, z której odpady zostały przywiezione

 

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu

Bank Spółdzielczy w Przysusze o/ Wieniawa

66-9145-1040-2000-0055-2000-0001

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić z góry za każdy miesiąc w terminie do 20-tego każdego miesiąca.

 

 

25-01-2018
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30