polski angielski niemiecki
Niedziela, 18 listopada 2018 r. Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
Spotkanie poświęcone korytarzom S12 w Żukowie

Na wczorajszym spotkaniu z Mieszkańcami Żukowa, rozmawialiśmy o wariantach przebiegu drogi krajowej S12, przez teren Gminy Wieniawa i samego sołectwa. W zebraniu, które rozpoczęło się o 15.30, uczestniczyło około 60 osób, zainteresowanych przebiegiem nowoprojektowanej drogi przez grunty Żukowa. Wcześniej, w grudniu 2017r., odbyło się spotkanie poświęcone sprawom organizacyjnym. Zapraszamy do lektury

Na początku spotkania Mieszkańcy zapoznali się z przebiegiem wszystkich potencjalnych możliwych do realizacji korytarzy od węzła w Gielniowie do Młodocina. Następnie zostały szczegółowo scharakteryzowane i zreferowane wszystkie warianty przebiegające przez teren gminy. Z dużą uwagą Mieszkańcy wysłuchali informacji na temat korytarza oznaczonego na mapie kolorem brązowym, który wytrasowany został przez teren sołectwa Żuków.


W ramach prezentacji poszczególnych wariantów, zebrani na bieżąco otrzymywali informacje na temat kolizji korytarzy z mediami (siecią kanalizacyjną, wodociągową), budynkami użyteczności publicznej, zabytkami czy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Informowaliśmy również, który wariant z gospodarczego punktu widzenia, byłby najbardziej korzystny dla samorządu.


Mieszkańcy zwracają uwagę, że wariant projektowany na terenie sołectwa Żuków, podzieli gospodarstwa rolne na dwie części, szczególnie te położone pomiędzy drogą powiatową w kierunku Politowa, Żukowem a rzeką, stanowiącą południową granicę gminy, co w sposób istotny przyczyni się do zwiększenia kosztów oraz organizacji prowadzenia prac polowych. Tym samym wnioskują o przedstawienie wniosku wykonawcy STEŚ, by nowo projektowana droga, została przesunięta w kierunku południowym, do granicy gminy, co nie spowoduje konieczności przekazania części gruntów na rzecz inwestora, jednak pozwoli zachować tereny gospodarstw rolnych w jednej spójnej części


Podobnie, jak w pozostałych miejscowościach, ze zrozumieniem traktują Mieszkańcy konieczność budowy drogi krajowej, która z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju Gminy Wieniawa, przynosząc potencjalne inwestycje.
Zebranie dotyczące spraw bieżących odbyło się w Żukowie 11 grudnia 2017r. Wczorajsze spotkanie dotyczyło tylko spraw związanych z aktualnie projektowanym Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowym dla wariantów DK S12.


Mieszkańcy wnoszą o systematyczne wyrównywanie dróg stanowiących dojazd do działek rolnych, rozważenie możliwości utwardzenia części odcinków poprzez nawożenie kruszyw i szlaki. Zwracają również uwagę na konieczność odmulenia rowów w kierunku Stoku Gaju i Wólki, ponieważ ich stan, powoduje, że drogi o nawierzchni asfaltowej ulegają niszczeniu ze względu na dużą wilgotność podłoża.


Dziękuję serdecznie za udział i ważny głos w dyskusji dotyczącej naszej wspólnej przyszłości

 

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

02-02-2018
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30