polski angielski niemiecki
Wtorek, 16 października 2018 r. Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Zebranie w sprawie S12 w Kłudnie

Na zebraniu zorganizowanym w świetlicy wiejskiej w Kłudnie, Mieszkańcy zapoznali się z pracami samorządu w trakcie obecnej kadencji i planami na bieżący rok oraz strukturą budżetu gminy. Drugą część spotkania poświęciliśmy wspólnie tworzonemu Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowemu, projektowanej drogi krajowej S12

Mieszkańcy uzyskali informacje na temat organizacji pracy urzędu oraz działaniach, jakie na przestrzeniu ostatnich trzech lat zostały podjęte w zakresie dostosowania i przygotowania pracowników urzędu do potrzeb społeczności lokalnej. Zebrani zostali poinformowani o możliwości zgłaszania potrzeb społeczności, pilnych prac oraz zadań inwestycyjnych bezpośrednio w urzędzie gminy, bądź za pośrednictwem Radnych i Sołtysów.


Omówione i zreferowane zostały zadania inwestycyjne, jakie zostały zrealizowane na terenie gminy oraz te, które w sposób bezpośredni dotyczą samego Kłudna oraz plany na rok bieżący.
Mieszkańcy poinformowali o:
•    Konieczności wyrównania drogi w kierunku świetlicy wiejskiej
•    Konieczności uzupełnienia oświetlenia ulicznego
•    Ograniczeniu prędkości na odcinku drogi od strony ulicy Słonecznej w Wieniawie
•    Konieczności montażu wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły


Druga część zebrani poświęcona została projektowanemu przez GDDKiA Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowemu dla drogi krajowej S12. Mieszkańcy zapoznali się z projektowanymi korytarzami, ze szczególnym uwzględnieniem wariantu, który w sposób najbardziej inwazyjny dotyka gospodarstw rolnych i terenów zurbanizowanych miejscowości. Wskazać należy, że na terenie Kłudna obowiązuje miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a projektowana droga – wariant oznaczony kolorem żółtym,  przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie  (strefie ochronnej) ujęcia wody, zaopatrującego w wodę pitną około 70 % Mieszkańców.

Dodatkowo wybudowana według wariantu żółtego droga, spowoduje „odcięcie” Kłudna od Wieniawy, ponieważ przejazd w kierunku Wieniawy odbywał by się tylko poprzez drogę powiatową z Brudnowa.

Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości zgłaszania swoich uwag i wniosków u wykonawcy studium, na spotkaniu zorganizowanym w dniu 21 lutego, o godzinie 12.00, w siedzibie OSP w Wieniawie.
 

05-02-2018
Szukaj w artykułach
Październik 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31