polski angielski niemiecki
Wtorek, 16 października 2018 r. Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Ostatnie dni naboru wniosków do Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Kierując się potrzebami rozwijających się organizacji pozarządowych, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z 29 marca na czwartek 5 kwietnia 2018 roku. Oferty będzie można przesyłać do godz. 16:15.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:

    1. Priorytet Małe inicjatywy
    2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
    3.Priorytet Aktywni obywatele;
    4.Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Wysokość wnioskowanej dotacji: w Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł. W Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł.

Czas realizacji zadania w przypadku Priorytetów 2-4: od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy), w przypadku Priorytetu 1: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). W ramach Priorytetu 1 istnieje jedynie możliwość realizacji zadań dwuletnich.

Składane oferty muszą realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
rzed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu FIO 2018 zamieszczonym na stronie Generatora oraz na stronie www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl.

Złożenie oferty w ramach konkursu FIO 2018 oznacza akceptację Regulaminu.

W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulaminu rekomendowane jest zapoznanie się działem Najczęściej Zadawane Pytania. Pytania dotyczące konkursu FIO będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem infolinii.

Przed złożeniem oferty wskazane jest również zapoznanie się z dokumentem Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W Programie określone są priorytety i kierunki działania.Generator Ofert będzie aktywny w terminach naboru ofert, tj.:

w dniach 01.03 - 05.04 2018 r. do godz. 16:15.

Prosimy także pamiętać, że w ostatnich dniach naboru ofert dostęp do Generatora może być utrudniony z powodu dużej liczby składanych aplikacji.

30-03-2018
Galeria
Szukaj w artykułach
Październik 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31