polski angielski niemiecki
Piątek, 16 listopada 2018 r. Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Wieniawski Klaster Energii Odnawialnej z Certyfikatem Ministerstwa Energii

Na konferencji podsumowującej pierwszą edycję pilotażowego konkursu dla klastrów energii, która odbyła się w dniu wczorajszym  w Ministerstwie Energii w Warszawie, Wieniawski Klaster Energii Odnawialnej uzyskał Certyfikat Ministra Energii. Dziękujemy Partnerom i Koordynatorowi za nieocenioną pomoc przy opracowaniu strategii rozwoju klastra

Ceryfikowany klaster to porozumienie, na podstawie którego partnerzy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które zostały wskazane jako priorytetowe w strategii. Spośród 114 złożonych wniosków, certyfikat otrzymały 33 klastry. Certyfikowany został również Klaster Energii Powiatu Przysuskiego, którego jesteśmy partnerem.Wójt Gminy wraz z Panem Starostą Powiatu Przysuskiego, Marianem Niemirskim, odebrali w dniu wczorajszym Certyfikaty, na spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Energii, poświęconym odnawialnym źródłom energii w Polsce. Certyfikat dla klastrów otworzy również pole do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy klastrami, zarówno z terenu województwa mazowieckiego jak i innych województw. Certyfikat otrzymały również takie gminy jak Baligród, Rytro, Zgorzelec, Siedlce, Przechlewo, Nowy Targ, Końskie. Mamy nadzieję, że dalszy rozwój klastra i systematyczne zwiększanie ilości partnerów, zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i instytucji, pozwoli na coraz ciekawsze inicjatywy i inwestycje w zakresie OZE jak i szeroko rozumianej zielonej energii.

Czym są klastry energii?
Klaster energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić:
•    osoby fizyczne,
•    osoby prawne,
•    jednostki naukowe,
•    instytuty badawcze,
•    jednostki samorządu terytorialnego
dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii".
Koordynator klastra energii
Istotną rolę w klastrze odgrywa koordynator klastra energii. Jego zadaniem jest animowanie współpracy i reprezentowanie klastra energii w obrocie gospodarczym w zakresie realizowanych w klastrze projektów. Klaster stanowi zatem dodatkową formułę prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych w Polsce. To nowatorskie podejście, które ma na celu pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania w wykorzystywaniu potencjału OZE na lokalne potrzeby.
Dla kogo są klastry energii?
Klaster energii adresowany jest do bardzo szerokiego wachlarza interesariuszy, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną lub cieplną, a więc właściwie do wszystkich. W jego skład mogą wejść  przedsiębiorcy, samorząd, organizacje pozarządowe, świat nauki oraz mieszkańcy.
Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej służący poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjazny środowisku poprzez tworzenie optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej.
Klastry energii mają przyczynić się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Mogą przyczynić się do restrukturyzacji obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej i dalszego jej rozwoju. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie wzrostu innowacyjności i budowy kapitału społecznego.
Istotne jest zidentyfikowanie i wdrożenie takich modeli biznesowych, które będą w stanie utrzymać się i konkurować na rynku w sposób efektywny, także bez wsparcia finansowego w długiej perspektywie.
Rozwój klastrów energii wymusza wypracowanie zasad współdziałania równorzędnych podmiotów w klastrze. Istotną rolę odgrywa tutaj współpraca wytwórców energii z operatorami sieci.
 

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

 

Żródło: http://www.me.gov.pl/Energetyka/Klastry+energii/Zestawienie+klastrow+energii+i+inicjatyw+klastrowych

10-05-2018
Galeria
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30