polski angielski niemiecki
Wtorek, 16 października 2018 r. Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Wynagradzanie i zapraszanie Sołtysów na Sesję Rady Gminy
Z treści przepisu art. 37 ustawy o Samorządzie Gminnym wynika, że przewodniczący Rady Gminy jest zobligowany ustawowo do zaproszenia Sołtysa na sesję i to każdorazowo, a nie „w miarę potrzeby” i nie „po zasięgnięciu opinii wójta”, ale bezwarunkowo
23-02-2015
Spotkanie organizacyjne z Sołtysami
Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszam wszystkich Sołtysów oraz zainteresowanych mieszkańców Gminy Wieniawa, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 20.03.2015, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie o godzinie 10.00
16-03-2015
Narada z Sołtysami
W dniu 20.03.2015, odbyła się narada Sołtysów z Wójtem Gminy. W naradzie uczestniczyli wszyscy Sołtysi. Omówiono ważne z punktu widzenia mieszkańców problemy i zaopiniowano projekty uchwał Rady Gminy. Wójt Gminy przedstawił problemy i założenia oraz zadania do realizacji na kwiecień 2015 r.
21-03-2015
Protokół z narady Sołtysów 1/2015 z dnia 20 marca 2015
W związku z naradą z Sołtysami, ktoa miała miejsce w dniu 20.03.2015, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, w załączeniu przedstawiam Państwu do zapoznania się i stosowania Protokół z przedmiotowego spotkania nr 1/2015
25-05-2015
Narada Sołtysów
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naradę Sołtysów z Wójtem Gminy, która odbędzie się w dniu 29.05.2015, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie.
26-05-2015
Narada Sołtysów z Wójtem Gminy
Wszystkich Mieszkańców zainteresowanych bieżącymi sprawami Gminy, zapraszam na spotkanie robocze z Sołtysami poszczególnych miejscowości. Szczegółowy program spotkania w załączeniu.
Krzysztof Sobczak - Wójt Gminy Wieniawa
27-07-2015
Spotkanie z Sołtysami
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Sołtysami poszczególnych Miejscowości, którego tematem przewodnim była organizacja dożynek powiatowo-gminnych w dniu 30 sierpnia, w Wieniawie. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Wieniawa, Pan Krzysztof Sobczak, który przedstawił zebranym harmonogram prac nad budżetem na rok 2016.
19-08-2015
Spotkanie Sołtysów we wtorek, 20 października 2015 r., godz 09.00
We wtorek 20 października 2015 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się spotkanie organizacyjne z Sołtysami Sołectw Gminy Wieniawa. Szczegółowy program spotkania znajduje się w załaczeniu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie Zapraszamy.
12-10-2015
Spotkanie wigilijne pracowników urzędu gminy
W miniony piątek o godzinie 18.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przy ul. Parkowej 22, na spotkaniu opłatkowym zebrali się pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Uczestnicy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne życzenia a następnie wspólnie śpiewali kolędy.
21-12-2015
Spotkanie z Sołtysami oraz XV Sesja Rady Gminy.
Już w najbliższą środę 30 grudnia 2015 r., odbędzie się spotkanie z Sołtysami poszczególnych Miejscowości oraz XV Sesja Rady Gminy w Wieniawie. Wszytkich zainteresowanych udziałem w przedmiotowych obradach serdecznie zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Żukowie, która tego dnia zamieni się w salę plenarną. Początek o godzinie 10.30 i o 12.00.
28-12-2015
Spotkanie z Sołtysami w Koryciskach
Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców na spotkanie Wójta Gminy oraz Sołtysów, które odbędzie się w dniu 20 kwietmia 2016 r., w świetlicy wiejskiej w Koryciskach. Początek zebrania o godzinie 09.00. Na spotkaniu zostanie podsumowany cykl spotkań z Mieszkańcami, które odbyły się w styczniu, lutym i marcu bieżącego roku.
12-04-2016
Rozpoczynamy wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +
Z przyjemnością informuję Państwa, że w dniu dzisiejszym Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Wieniawie, rozpoczyna wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +. W dniu dzisiejszym pieniądze trafią do 329 rodzin z wyrównaniem od miesiąca kwietnia. Łącznie na rachunki bankowe przekazane zostały środki w kwocie 575 515,90 zł
25-05-2016
Spotkanie z Sołtysami w zakresie Funduszu Sołeckiego
Już 06 lipca 2016 roku zapraszamy wszystkich Sołtysów na spotkanie dotyczące funduszu sołeckiego. Na sesji Rady Gminy w marcu b.r., Radni Rady Gminy zecydowali o wyodrębnieniu takiego funduszu. Jego przeznaczenie jest z góry ściśle określone. Środki mają służyć do sfinansowania przedsięwzięć wskazanych przez zebrania wiejskie określonych sołectw w danej gminie.
28-06-2016
Spotkanie z Sołtysami dotyczące funduszu sołeckiego
W środę 06 lipca, odbyło się spotkanie Sołtysów, poświęcone w całości implementacji na terenie gminy Wieniawa funduszu sołeckiego. Sołtysi dowiedzieli się o wysokości kwot przypadających na poszczególne Sołectwa, w ramach których będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Omówiono również szczegółowy terminarz w zakresie przeprowadzania zebrań, konsultacji i składania wniosków.
11-07-2016
Spotkanie informacyjno szkoleniowe przedstawicieli samorządu

Serdecznie zapraszamy Radnych Rady Gminy, Sołtysów oraz przedstawicieli Rad Sołeckich na I spotkanie informacyjno szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2017r. (poniedziałek), o godzinie 11.00, w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, przy ul. Jana Kochanowskiego 78a. Zgóry dziękujemy za przybycie i udział.

09-02-2017
Awaria sieci wodociągowej - prosimy o informację!

W związku ze stwierdzeniem w dniu dzisiejszym znacznego zwiększenia ilości poboru wody z ujęcia w Kłudnie, istnieje podejrzenie rozszczelnienia sieci wodociągowej. Pomimo monitoringu sieci przez konserwatora do chwili obecnej nie udało zlokalizować się miejsca wycieku. Jeśli zauważycie Państwo miejsce awarii, prosimy o pilny kontakt z nr tel. 693 907 099

16-02-2017
Konferencja programowa i walne zebranie członków stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki w Wieniawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i poświęcona zostanie omówieniu tematu: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

 
12-06-2017
W najbliższą środę 08 listopada, spotkanie Sołtysów

Serdecznie zapraszam wszystkich Sołtysów z terenu Gminy Wieniawa, na spotkanie organizacyjne, które rozpocznie się w dniu 08 listopada b.r., o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie. Na spotkaniu będą omawiane bieżące sprawy i problemy poszczególnych wspólnot, szczególnie w zakresie Funduszu Sołeckiego oraz zaplanowane zostaną terminy zebrań z Mieszkańcami

02-11-2017
Spotkanie z Mieszkańcami Romualdowa

Na prośbę Pani Sołtys Anny Kazała, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, w dniu 20 listopada 2017r., o godz. 17.00, w Romualdowie zostało zorganizowane zebranie, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Pan Krzysztof Sobczak oraz Pani Krystyna Żurowska, zastępca wójta. Na spotkaniu zostały omówione najbardziej istotne sprawy i problemy sołectwa oraz sprawy bieżące

21-11-2017
Już jutro spotkanie z Sołtysami w sprawach organizacyjnych

We wtorek, o godzinie 10.00, zaplanowane zostalo spotkanie z Sołtysami z terenu Gminy Wieniawa, poświęcone sprawom organizacyjnym, m.in. inkasowaniu podatku rolnego oraz zaleceniom Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie Funduszu Sołeckiego. Głównym tematem pozostaje jednak sprawa przebiegu korytarzy drogi ekspresowej S12, przez teren Gminy oraz opracowanie nowego harmonogramu zebrań

22-01-2018
Spotkanie z Sołtysami w sprawach bieżących

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, w dniu 13 lutego 2018r., odbyło się spotkanie Sołtysów z terenu Gminy Wieniawa, poświęcone przekazaniu decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku rolnego, wraz z potwierdzeniami odbioru decyzji na 2018 rok (tzw. nakazy płatnicze) oraz informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek (PIT -11), a także informacji o wypłacanych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

28-02-2018
Informacje ze spotkania Sołtysów w sprawach bieżących

W dniu 11 maja 2018r., o godzinie 08.00, odbyło się spotkanie Wójta Gminy z Sołtysami z terenu Gminy Wieniawa, poświęcone sprawom bieżącym poszczególnych wspólnot oraz opracowaniu harmonogramu prac, jakie pozostają do realizacji w danych miejscowościach. przez pracowników gminy. Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem spotkania i omawianymi zagadnieniami

14-05-2018