polski angielski niemiecki
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Ser Skrzynecki z wyróżnieniem w konkursie na najlepsze produkty i potrawy LGD

Wytwarzany naturalną, domową kozi ser twarogowy z dodatkiem czosnku, koperku lub rzodkiewki, wspaniały wyrób z gospodarstwa Pani Grażyny Połczyńskiej ze Skrzynna, z wyróżnieniem w konkursie na najlepsze produkty i potrawy LGD. Ser twarogowy ma zapach mleka i warzyw i jest serem dającym się smarować. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

30-03-2018
W Hołdzie Wolności i Miłości – 99 lat Niepodległości Polski

Są w życiu takie momenty, takie szczególne chwile, które chciało by się zatrzymać jak najdłużej. Chwile, w których traci się poczucie czasu, a umysł i serce ogarnia wszechobecna radość, poczucie własnej wartości i duma z bycia Polakiem, duma że jest się członkiem wspaniałego Narodu, a zarazem tworzy jego niezwykłą, choć momentami trudną do zrozumienia i zawiłą historię.

11-11-2017
Konferencja programowa i walne zebranie członków stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki w Wieniawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i poświęcona zostanie omówieniu tematu: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

 
12-06-2017
Awaria sieci wodociągowej - prosimy o informację!

W związku ze stwierdzeniem w dniu dzisiejszym znacznego zwiększenia ilości poboru wody z ujęcia w Kłudnie, istnieje podejrzenie rozszczelnienia sieci wodociągowej. Pomimo monitoringu sieci przez konserwatora do chwili obecnej nie udało zlokalizować się miejsca wycieku. Jeśli zauważycie Państwo miejsce awarii, prosimy o pilny kontakt z nr tel. 693 907 099

16-02-2017
Usuwanie wyrobów azbestowych i wymiana pieców c.o.

Niniejszym informujemy, że WFOŚiGW w Warszawie, ogłosił nabory wniosków dotyczące unieszkodliwiania wyrobów azbestowych oraz wymiany pieców centralnego ogrzewania. Beneficjentem programu jest Gmina, a w ramach złożonego wniosku poszczególne osoby fizyczne mogą realizować określone zadania inwestycyjne.

03-02-2017
Jarmarki Skrzyneckie już w najbliższą niedzielę
Już w najbliższą niedzielę, 26 czerwca 2016 r., zapraszamy wszystkich do Skrzynna, gdzie odbędą się tradycyjne Jarmarki Skrzyneckie. Tegoroczne jarmarki, to początek obchodów 950 - lecia powstania Skrzynna, najstarszej miejscowości nie tylko w gminie Wieniawa ale i całym regionie oraz obchody  jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski.
22-06-2016
Rozpoczynamy wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +
Z przyjemnością informuję Państwa, że w dniu dzisiejszym Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Wieniawie, rozpoczyna wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +. W dniu dzisiejszym pieniądze trafią do 329 rodzin z wyrównaniem od miesiąca kwietnia. Łącznie na rachunki bankowe przekazane zostały środki w kwocie 575 515,90 zł
25-05-2016
Ruszają prace związanie z wyrównywaniem dróg dojazdowych do działek rolnych
Wyrównywanie i sukcesywne uzupełnianie ubytków na drogach śródpolnych, to główne życzenie Mieszkańców, które wyrażone zostało na zebraniach wiejskich. Ponieważ większość gminy to obszar typowo rolniczy dojazd do pól jest ważnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków pracy rolników.  Rozpoczynamy od Żukowa, następnie Skrzynno, Ryków, Kochanów, Kaleń, Głogów, Zadąbrów i Konary.
13-04-2016
Ferie w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach i skorzystania z różnych form aktywności przewidzianych na FERIE ZIMOWE 2016.

26-01-2016
Spotkania informacyjno - konsultacyjne z Mieszkańcami
Zgodnie z Państwa życzeniem wyrażonym podczas spotkań wyborczych w styczniu ubiegłego roku, których głównym tematem było wyłonienie Sołtysów w poszczególnych miejscowościach, rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno konsultacyjnych z Mieszkańcami.
08-01-2016
Modernizacja koryta rzeki Radomki w Skrzynnie

Z inicjatywy Radnego Rady Gminy w Wieniawie, Pana Piotra Porczyńskiego oraz Mieszkańców Skrzynna, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Radom, Inspektorat Przysucha przeprowadził modernizację koryta rzeki Radomki na odcinku 740 metrów, od mostu na drodze powiatowej Borkowice Skrzynno, w dół rzeki

28-12-2015
Spotkanie inauguracyjne nowej Rady Społecznej ZOZ w Skrzynnie
Od wręczenia aktów powołania, rozpoczęła pracę Rada Społeczna Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie. W skład organu wchodzą: Wójt Gminy, Pan Krzysztof Sobczak, Pani Danuta Dyjas-Walczak - Kierownik Ośrodka, Pani Alina Szeliga - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Pan Sławomir Brudnias, Pan Andrzej Kazała oraz Pan Andrzej Sikorski.
28-12-2015
Spotkanie wigilijne pracowników urzędu gminy
W miniony piątek o godzinie 18.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przy ul. Parkowej 22, na spotkaniu opłatkowym zebrali się pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Uczestnicy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne życzenia a następnie wspólnie śpiewali kolędy.
21-12-2015
Sprawa wynagradzania Sołtysów
W dniu 12 listopada 2015 r., Sołtysi Gminy Wieniawa, złożyli do Rady Gminy w Wieniawie pismo, w którym domagają się przywrócenia wypłat diet w formie ryczałtowej, po 100 złotych miesięcznie, oraz dodatkowo 50 zł za udział w Sesji Rady Gminy bez względu na okoliczności. W chwili obecnej Sołtysi otrzymują dietę za udział w spotkaniu Sołtysów,  w kwocie 150 zł.
18-11-2015
Zebrania w Kamieniu Dużym i Skrzynnie
Na prośbę Mieszkańców, niniejszym informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się zebrania wiejskie w Kamieniu Dużym - o godzinie 19.00 oraz w Skrzynnie - o godzinie 20.00. Wszystkich zainteresowanych z poszczególnych sołectw w imieniu Sołtysów, Radnych oraz własnym, serdecznie zapraszam.
11-09-2015
Gradobicia i huragan - Komunikat dla poszkodowanych

Rolnicy którzy ponieśli szkody w wyniku oddziaływania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci huraganowego wiatru oraz gradobicia, które nawiedziły teren Gminy Wieniawa w dniach 18 i 19 lipca br. proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

22-07-2015
Zapraszamy na Jarmarki Skrzyneckie
Wszystkich, których interesuje dobra zabawa oraz tradycja naszego regionu, serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę, tj. 28 czerwca 2015 r. do Skrzynna, na Jarmarki Skrzyneckie. Impreza rozpocznie się o godzinie 14.00. Dla uczestników przewidziano szereg konkursów, pokazów oraz występów kapel i zespołów śpiewaczych.
23-06-2015
Protokół z narady Sołtysów 1/2015 z dnia 20 marca 2015
W związku z naradą z Sołtysami, ktoa miała miejsce w dniu 20.03.2015, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie, w załączeniu przedstawiam Państwu do zapoznania się i stosowania Protokół z przedmiotowego spotkania nr 1/2015
25-05-2015
Gmina Wieniawa licznie reprezentowana na Targach Agrotravel w Kielcach
W niedzielę zakończyły sie w Kielcach Międzynarodowe Targi Agroturystyczne AGROTRAVEL. To najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki.
15-04-2015
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
W związku z zapotrzebowaniem i płynącymi wnioskami ze strony Mieszkańców, przystępujemy do ustalenia warunków w zakresie rozbudowy infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieniawa.
03-04-2015
Nieprzejezdna droga ze Skrzynna do Sokolnik Mokrych
Wraz z Radnym Rady Gminy, Panem Piotrem Porczyńskim, dokonaliśmy oględzin dróg gruntowych ze Skrzynna w kierunku Sokolnik Mokrych, Żukowa, oraz drogi gruntowej z Sokolnik Mokrych do Żukowa.
26-03-2015
Trwają prace związane z zapewnieniem przejezdności dróg lokalnych
Od początku bieżącego roku trwają na terenie Gminy prace związane z zapewnieniem przejezdności dróg lokalnych, stanowiących dojazdy do posesji. Niestety lista potrzeb okazała się bardzo długa. Prace realizowane są systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy.
21-03-2015
Nowy plac zabaw dla dzieci w Skrzynnie
Od początku marca, najmłodsi mieszkańcy Gminy Wieniawa mogą korzystać z nowo otwartego Placu Zabaw w Skrzynnie, który został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przekazanych w ramach naboru wniosków realizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki" w ramach działania "Małe Projekty"  Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 
16-03-2015