polski angielski niemiecki
Piątek, 16 listopada 2018 r. Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Jak wybierzemy Radnych w najbliższych wyborach samorządowych

W myśl art. 17 ust 1, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.0.1875), w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców. Natomiast zgodnie z Rozdziałem 10, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zapisane w art. 414 i 415 normy prawne wskazuję, iż, Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.

W gminie liczącej do 20 000 mieszkańców o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.

Zasady podziału Gminy na okręgi wyborcze zostały określone art. 417. Kodeksu Wyborczego, gdzie ustalono następujące normy w powyższym zakresie: W § 1 ustawy, określono, że okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy, natomiast § 2 wskazuje, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo). Jednostki pomocnicze gminy (sołectwa) łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Art. 418. § 1 ustawy normuje liczbę wybieranych radnych, w myśl którego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego.
Mając na uwadze powyższe w dniu 29 marca 2018r., Rada Gminy dokonała podziału Gminy na Okręgi Wyborcze, podejmując uchwałę nr XXXIX.337.2018 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu. Uchwała ta została zaskarżona przez uprawnioną liczbę wyborców, ponieważ sołectwo Wydrzyn nie graniczyło z Sołectwem Sokolniki Mokre, co stanowiło naruszenie zasad tworzenia okręgów wyborczych, pozostałe zarzuty skarżących nie zostały uwzględnione, gdyż w ocenie Komisarza Wyborczego były bezzasadne. Nie została uwzględniona również sprawa wyłączenia ulicy Szkolnej z okręgu numer 3 i przeniesienia jej do okręgu nr 2, o co wnioskowała część Radnych. Po uwzględnieniu wskazówek Komisarza Wyborczego w Radomiu, Rada Gminy w Wieniawie dokonała zmiany uchwały w powyższym zakresie, podejmując w dniu 24 kwietnia 2018 roku kolejną uchwałę, nr XL.344.2018, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.337.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Wieniawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

Tym samym w najbliższych wyborach samorządowych, przewidzianych na jesień b.r., Radnych Rady Gminy w Wieniawie wybierzemy w następujących okręgach wyborczych:
 

 1. Sołectwo Wieniawa: ul. Kochanowskiego, ul. Zacisze, ul. Rzeczna, ul. Łąkowa, ul. Wąska - 1 mandat
 2. Sołectwo Wieniawa: ul. Przytycka, ul. Kasztanowa, ul. Akacjowa, ul. Starowiejska, ul. Krótka - 1 mandat
 3. Sołectwo Wieniawa: ul. Chojniak, ul. Warzywna, ul. Słoneczna, ul. Parkowa,ul. Szkolna, ul. Spokojna, ul. Leśna, ul. Spacerowa, ul. Cegielnia, ul. Brzozowa, ul. Sportowa - 1 mandat   
 4. Sołectwa: Kochanów Wieniawski  - 1 mandat   
 5. Sołectwo: Jabłonica - 1 mandat   
 6. Sołectwo: Kłudno - 1 mandat 
 7. Sołectwo: Skrzynno, Romualdów, Zagórze - 1 mandat
 8. Sołectwa: Sokolniki Mokre - 1 mandat   
 9. Sołectwo: Wydrzyn, Żuków - 1 mandat  
 10. Sołectwo: Sokolniki Suche - 1 mandat 
 11. Sołectwa: Kamień Duży, Komorów - 1 mandat
 12. Sołectwa: Brudnów, Głogów - 1 mandat 
 13. Sołectwa: Plec, Wola Brudnowska - 1 mandat
 14. Sołectwa: Pogroszyn, Ryków - 1 mandat 
 15. Sołectwa: Koryciska, Zawady - 1 mandat   

W Sołectwie Wieniawa, zostanie wybranych trzech radnych (okręgi 1-3), według układu ulic opisanego powyżej. Sołectwa: Kochanów Wieniawski, Jabłonica, Kłudno, Sokolniki Mokre, Sokolniki Suche, stanowią odrębne okręgi wyborcze nr 4,5,6,8 i 10, wybiorą po jednym radnym, natomiast jeden wspólny mandat dla dwóch Sołectw został przydzielony do Korycisk i Zawad (okręg nr 15), Pogroszyna i Rykowa (okręg nr 14), Pleca i Woli Brudnowskiej (okręg nr 13), Brudnowa i Głogowa (okręg nr 12) (sołectwo w skład którego oprócz Głogowa wchodzą Konary, Kaleń i Zadąbrów), wspólnego Radnego będą miały również Kamień Duży z Komorowem (okręg nr 11) oraz Wydrzyn z Żukowem (okręg nr 9). Jeden mandat będzie przydzielony do trzech graniczących  Sołectw, tj: Skrzynna Romualdowa i Zagórza (okręg nr 7)


Przedstawiony projekt podziału Gminy Wieniawa na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z art. 417, 418 i 419 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 15 i 189 oraz z 2018 r., poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi wyborców Gminy Wieniawa na ustalenia Rady Gminy Wieniawa. W przedstawionym projekcie podziału na okręgi wyborcze nie naruszono reguły jednolitej normy przedstawicielstwa. Liczba mieszkańców Gminy Wieniawa wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 5501. Liczba przedstawicielstwa wynosi 366,74 (5501 :15 mandatów – 366,74)
Dołączona do uzasadnienia tabela obrazuje proponowany podział mandatów wynikających z wyliczanego przedstawicielstwa.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonych poniżej uchwałach oraz na mapachKrzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa
 

 

07-06-2018
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30