polski angielski niemiecki
Piątek, 16 listopada 2018 r. Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Zapraszamy do zapoznania się z mapami Studium UKiZP Gminy Wieniawa

W Urzędzie Gminy w Wieniawie, dostępne są wstępne mapy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieniawa. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z dokumentem i ew. wnoszenia uwag w tym zakresie. W lipcu bądź sierpniu b.r., studium zostanie wyłożone do wglądu, a następnie przyjęte przez Radę Gminy w Wieniawie, jako dokument obowiązujący

Zachęcam do wcześniejszego wnoszenia uwag i wniosków, szczególnie w zakresie granicy polno leśnej, granicy zabudowy gospodarczej, mieszkalnej czy terenów przemysłowych. Na obecnym etapie istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia zmian do dokumentów na podstawie wniosków Mieszkańców, będzie to możliwe po oficjalnym wyłożeniu dokumentów do wglądu i konsultacji. Niezwykle istotne jest by to Państwo, właściciele działek zdecydowali o ich przeznaczeniu w dokumentach planistycznych.

Studium posłuży w kolejnych latach do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla poszczególnych miejscowości, stąd już na tym etapie należy zgłaszać uwagi i dyspozycje, w zakresie zmian. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem, który gmina ma obowiązek opracować. Jest to dokument, który zawiera informacje o tym jak będzie wyglądało  zagospodarowanie gminy. (na przykład gdzie będzie można budować domy, zakłady przemysłowe, gdzie należy zachować istniejące lasy, a gdzie będą powstawały budynki, z których będą mogli korzystać wszyscy – szkoła, dom kultury)

W Studium zaznaczone są również drogi, ścieżki rowerowe (te istniejące i te planowane), istniejąca i planowana infrastruktura techniczna (kanalizacja, sieć gazowa, itd.) Studium zawiera rysunek + opis. Obie części są tak samo ważne.
W Studium uwzględnia się to w jakim kierunku chce rozwijać się gmina (Strategia rozwoju), jaki chce mieć charakter. Jednak to co zostanie zapisane musi być zgodne z tym co jest zaplanowane dla województwa i dla całego kraju.
Studium jest sporządzane przez wójta, a uchwalane przez Radę Gminy. W Gminie Wieniawa aktualnie obowiązujące studium zostało przyjęte uchwałą nr XIV/132/2000 Rady Gminy w Wieniawie dnia 28 lutego 2000 roku. Zważywszy na ponad osiemnastoletni okres jego obowiązywania, a także zmieniające się uwarunkowania przestrzenne i formalne sprawiają, że obecnie dokument ten nie zawsze odpowiada potrzebom i oczekiwaniom, dlatego dokonanie zmiany Studium jest niezbędne.
Studium powinno odpowiadać na potrzeby mieszkańców, stąd wszyscy Mieszkańcy gminy Wieniawa są zaproszeni do dyskusji i konsultacji tego dokumentu.
Studium jest ważnym dokumentem dla każdego Mieszkańca ,ponieważ zawarte w nim rozwiązania(np. przeznaczenie terenu) będą stanowiły podwaliny pod opracownie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  który musi być zgodny ze Studium.

 

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

12-06-2018
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30