polski angielski niemiecki
Niedziela, 18 listopada 2018 r. Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
Pomoc po suszy dla Rolników

Producenci rolni, w których gospodarstwach  szkody w uprawach  rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, moga od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składac wnioski o udzielenie pomocy. 

12-09-2018
Spotkanie w sprawie ASF

W dniu 5 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej tut. urzędu odbędzie się spotkanie informacyjne dla Mieszkańców prowadzących hodowlę trzody chlewnej w związku z Afrykańskim Pomorem Świń. W spotkaniu weźmie  udział Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze. Wszystkie osoby zainteresowane problemem związanym z ASF serdecznie zapraszamy. 

31-08-2018
Ogólnopolski konkurs fotograficzny

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił ogólnopolski konkurs fotograficzny. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajobrazowej. 

22-08-2018
31 SIERPNIA 2018 R. UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT AKCYZY ZAPŁACONEJ PRZEZ ROLNIKÓW W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Zwrot akcyzy przysługuje producentom rolnym, którzy zużywają olej napędowy oznaczony kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91. Dotyczy to zakupu oleju w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

21-08-2018
Szacowanie szkód wraca do myśliwych - Prezydent podpisał ustawę o zmianie w Prawie łowieckim

W dniu 26 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Zmiany były konieczne ze względu na kontrowersje, jakie budziła ustawa, która weszła w życie 1 kwietnia 2018 r. Sołtysi, na których nałożono obowiązek szacowania strat, nie czuli się kompetentni do wykonywania tych zadań.  

16-08-2018
Awaria sieci wodociągowej, możliwe przerwy w dostawach wody

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 10.08.2018 r. w wyniku awarii na stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłudno wystepują przerwy w dostawie wody z gminnej sieci wodociągowej dla wszystkich odbiorców. Prawidłowe ciśnienie w sieci wodociągowej oraz usunięcie awarii powinno nastąpić do godzin popołudniowych. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

10-08-2018
Konsultacje ws. PZPWM oraz POnŚ do PZPMOFOW

W dniu 24 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy

10-08-2018
Prace nad Gminną Ewidencją Zabytków

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu br. na terenie Gminy Wieniawa będą prowadzone prace związane z opracowaniem i uaktualnieniem „Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wieniawa”

07-08-2018
Uchwała ANTYSMOGOWA - czym palić

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych przypomina, iż zgodne z podjętą przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą  nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. od 1 lipca 2018 r. na Mazowszu obowiązuje bezwzględny zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach:

27-07-2018
Harmonogram prac komisji ds. suszy

Wszystkie osoby poszkodowane wystąpieniem zjawiska atmosferycznego "suszy", które złożyły wniosek, prosimy o zapoznanie z harmonogramem prac komisji, która została powołana zarządzeniem Wojewody do oszacowania strat występujących w uprawach rolnych. Komisja przeprowadzi lustracje w dniach od 19.07.2018 r. do 25.07.2018 r.

19-07-2018
SUSZA - wnioski o oszacowanie strat przyjmujemy do 13 lipca

Wójt Gminy Wieniawa, w związku z niesprzyjającymi zjawiskami atmosferycznymi (susza), która wystąpił w dniach od 21 kwietnia 2018 roku do 20 czerwca 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego informuje, że istnieje możliwość zgłaszania strat w uprawach rolnych spowodowanych niedoborem wody.

02-07-2018
Pociąg Słoneczny z PKP

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg "Słoneczny" Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie od 23 czerwca - 2  września w relacji Warszawa Zachodnia - Ustka - Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m. in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy  na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl

13-06-2018
Informacja ws. wypełniania ankiety dot. drogi ekspresowej S12

Po dokonaniu analizy pierwszych 66 ankiet ws. budowy drogi ekspresowej S12 (wariant czerwony, żółty, niebieski) przechodzącej przez teren Gminy Wieniawa administrator serwisu odnotował uzupełnienie 28 ankiet przez użytkownika z tego samego adresu IP.

11-06-2018
Ankieta ws. budowy drogi ekspresowej S12

Stosownie do drugiego spotkania, które odbyło się w dniu 06.06.2018 r. ws. konsultacji wariantów przebiegu planowanej drogi ekspresowej S12 przez teren Gminy Wieniawa  tut. urząd zamieścił na stronie BIP ankietę w przedmiotowej sprawie.

08-06-2018
List od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W związku ze zbliżającym się okresem intensywnych prac polowych w załączeniu przekazujemy list Prezesa KRUS skierowany do rolników i ich dzieci na temat bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu swoich obowiązków. 

08-06-2018
Informacja dla Sołtysów

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. zmiany ustawy Prawo łowieckie, w której część zapisów dotycząca bezpośrednio sołtysów bardzo ich zaniepokoiła. Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przyjęła podczas obrad w dniach 18-19 maja 2018 r. stanowisko w ww. sprawie.<

01-06-2018
Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał ostrzeżenie 1 stopnia dla województwa mazowieckiego subregionu południowego o wystąpieniu w dniu 23.05.2018 r. w godz. 13:00-20:00 burz z opadami deszczu i gradu.

23-05-2018
Przedsiębiorco - ulga na start

Chcesz otworzyć firmę? Jeśli rejestrujesz ją po raz pierwszy, albo minęło 5 lat od zakończenia Twojej poprzedniej działalności, od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy.

21-05-2018
II spotkanie - Budowa drogi ekspresowej S12

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na II spotkanie poświęcone budowie drogi ekspresowej S12, która będzie przebiegała przez teren Gminy Wieniawa. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 roku w Strażnicy OSP w Wieniawie o godz. 13.00.

21-05-2018
Przedsiębiorco - nie zwlekaj

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

18-05-2018
Co Za Jazda

W dniu 27 maja 2018 r. przez teren miejscowości Zadąbrów, Głogów, Konary odbędzie się przejazd uczestników akcji "Co Za Jazda 2018". Impreza rozpocznie się przejazdem z Radomia o godz. 10:00 i weźmie w niej udział około 300 osób. 

15-05-2018
Producenci tytoniu - nowe obowiązki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

19-04-2018
Wymiana barier ochronnych

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się prace związane z wymianą barier ochronnych na moście przy ul. Słonecznej w Wieniwie. Osoby poruszające się tym odcinkiem drogi gminnej G20 Kłudno-DK12 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 

10-04-2018
HODOWCO!! Ważne spotkanie w sprawach BIOASEKURACJI!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku (środa) o godz. 9:00  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie odbędzie się szkolenie z zasad bioasekuracji nałożonych przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 roku zmieniającego rozporzadzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystapieneim afrykańskiego pomoru świń

16-03-2018
X edycji konkursu Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

15-03-2018
Konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową

Uprzejmie informujemy, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już po raz czwarty organizuje konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową. Konkurs jest elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. 

06-03-2018
XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

23-02-2018
Ostatni tydzień - Zwrotu podatku akcyzowego

Przedsiębiorco, jeżeli nie złożyłeś jeszcze wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy, iż wnioski przyjmowane są do 28 lutego 2018 roku.

22-02-2018
Załóż Profil Zaufany i wyślij JPK_VAT

Przedsiębiorci!!! to już ostatni moment, aby za pomoca profilu zaufanego  przesłać JPK_VAT. Masz czas do 26 lutego 2018 r. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie z niniejszym artykułem.

22-02-2018
Obowiązek wpłat na fundusz promocji

Przedsębiorcy, którzy zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) zobowiązani są do dokonywania wpłat na fundusz promocji. Prosimy o zapoznanie.

 

19-02-2018
Przedsiębiorco - załóż PROFIL ZAUFANY

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy - płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie także prowadzący jednosobowe działalności gospodarcze- najpóźniej do 26.02.2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT)

30-01-2018
Spotkanie Informacyjne dotyczące STEŚ dla Drogi Ekspresowej S12

Wszystkie osoby zainteresowane projektem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego dla drogi ekspresowej S12 zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 12:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. W spotkaniu wezmą udział wykonawcy studium oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

21-02-2018
Stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych

 W niniejszym artykule publikujemy ulotkę informacyjną dla hodowców zwierząt gospodarskich dotyczącej właściwego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych przekazaną przez Głównego Lekarza Weterynarii.

23-01-2018
Dzierżawa - KORYCISKA

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  w trybie przetargowym 

15-01-2018
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorco, jeżeli posiadasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych niezapomnij, aby do 31 stycznia 2018 roku złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkholowych oraz uiścić stosowną opłate za korzystanie z zezwolenia.

05-01-2018
Uchwała ANTYSMOGOWA

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową, która ogranicza  korzystanie z kotłów, pieców i kominków, które nie spełniają norm chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem

20-12-2017
UWAGA ASF!!!

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! 

13-12-2017
Zamknięty przejazd kolejowy w Kochanowie

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z trwającymi pracami remontowymi przejazd kolejowy w mieiejscowości Kochanów Wieniawski zostanie zamknięty do dnia  04.12.2017 r. godz. 15.00. Na czas zamknięcia zostaną wyznaczone i oznakowane objazdy. 

01-12-2017
Informacja dla hodowców drobiu

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze publikujemy informację w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wszyscy posiadacze drobiu zobowiązani sa przestrzegac zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.04.2017 r. (Dz. U. poz. 722).

06-10-2017
Pomoc producentom rolnym - ARiMR

Wójt Gminy Wieniawa w załączeniu publikuje pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 roku, znak: WBZK-VI.7160.8.2017, z prośbą o rozpropagowanie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

02-10-2017
Przetarg I - nieograniczony - Wieniawa dz. 310

Wójt Gminy Wieniawa na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.  U. z 2017 r. poz. 624 z późn. zm.) ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położónej w miejscowości Wieniawa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 310. 

06-09-2017
Rusza pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych

Zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem na stronie MRiRW, informujemy, iż rusza pomoc dla producentów rolnych drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków w 2017 r. 

05-09-2017
UWAGA!!! Zmiany w programie BIOASEKURACJI

Celem programu jest zwiększenie ochrony przed ASF w gospodarstwach, w których są utrzymywane świnie oraz wsparcie finansowe producentów, w przypadku czasowej rezygnacji z utrzymania trzody chlewnej.

04-09-2017
Likwidacja przejazdu kolejowego

Na prośbę PKP Polskie Linie Kolejowe publikujemy ogłoszenie w sprawie fizycznej likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego w km 64,037 na lini nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom - droga leśna Zawady - Kłudno. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie. 

01-09-2017
Ostatni termin składania wniosków

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 sierpnia 2017 r.  jest ostanim terminem złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Producenci rolni, którzy nie złożą do tego czasu wniosku wraz z fakturami za okres luty-sierpień 2017 nie będa mogli ubiegac się o powyższy zwrot za wskazany okres. 

31-08-2017
Sprzedaż nieruchomości - Wieniawa

Informujemy, iż na stronie biuletynu informacji publicznej w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi/2017/sprzedaż nieruchomości zostało opublikowane ogłoszenie oraz wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieniawa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.  

04-07-2017
Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

Publikujemy list Pana Adama Sekścińskiego Prezesa Kasy Rolniczeo Ubezpieczenia Społecznego w sprawie bezpieczeństwa podczas prac wykonywanych w gospodarstwach rolnych przez rolników i ich rodzin. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie. Wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo!

04-07-2017
Konferencja programowa i walne zebranie członków stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki w Wieniawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i poświęcona zostanie omówieniu tematu: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

 
12-06-2017
Ogłoszenie - harmonogram prac komisji ws. szacowania strat

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem prac gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które powstały na terenie Gminy Wieniawa, spowodowane przymrozkami wiosennymi. Prace w terenie komisji będą trwały od 06.06.2017 r. do 13.06.2017 r.

31-05-2017
Pomagamy tym, którym nie chciał pomóc nikt….

W niniejszym artykule zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o pomoc i chęć zaadoptowania porzuconych szczeniąt. Poniżej przedstawiamy historię, która wydarzyła się w miniony weekend. Niech ich los nie będzie nam obojętny. 

29-05-2017
Awaria sieci wodociągowej - prosimy o informację!

W związku ze stwierdzeniem w dniu dzisiejszym znacznego zwiększenia ilości poboru wody z ujęcia w Kłudnie, istnieje podejrzenie rozszczelnienia sieci wodociągowej. Pomimo monitoringu sieci przez konserwatora do chwili obecnej nie udało zlokalizować się miejsca wycieku. Jeśli zauważycie Państwo miejsce awarii, prosimy o pilny kontakt z nr tel. 693 907 099

16-02-2017
Informacja ARiMR w zakresie zmian w obszarze IRZ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje rolników, że zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad i dokonywać corocznie spisu zwierząt. 

29-11-2016
ZAWIADOMIENIE

"MAPEX" s.c. Biuro geodezyjne i Kartograficzne w Przysusze informuje, że z powodu niemożności doręczenia zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych działek o numerach ewidencyjnych 248/3 i 248/4 położonych w obrębie Kochanów gm. Wieniawa, w Urzędzie Gminy (Sekretariat) zostały złożone pisma dotyczące:

 

22-07-2016
Rozpoczynamy wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +
Z przyjemnością informuję Państwa, że w dniu dzisiejszym Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Wieniawie, rozpoczyna wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +. W dniu dzisiejszym pieniądze trafią do 329 rodzin z wyrównaniem od miesiąca kwietnia. Łącznie na rachunki bankowe przekazane zostały środki w kwocie 575 515,90 zł
25-05-2016
Spotkanie wigilijne pracowników urzędu gminy
W miniony piątek o godzinie 18.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przy ul. Parkowej 22, na spotkaniu opłatkowym zebrali się pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Uczestnicy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne życzenia a następnie wspólnie śpiewali kolędy.
21-12-2015
Awaria sieci wodociągowej w Wieniawie
Do poważnej awarii magistrali przesyłowej sieci wodociągowej doszło wczoraj w godzinach popołudniowych w Wieniawie w okolicach mostu na Radomce, w obrębie ulicy Parkowej. Spowodowała ona wyciek wody z całej sieci wodociągowej i czasową przerwę w dostawie we wszystkich miejscowościach gdzie sieć zasilana jest ze stacji Kłudno.
24-09-2015
Pozwolenia na wycinkę drzew na działkach wspólnot gruntowych
Gmina w zakresie obowiązku utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień nie może decydować o usunięciu drzew z terenu, którego właścicielem jest wspólnota gruntowa.
23-09-2015
Wnioski o oszacowanie strat będą składane do 01 września 2015 r.
W związku z ukazaniem się Raportu Nr 9 Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (www.susza.iung.pulawy.pl), który wykazał zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej również w Gminie Wieniawa (wykaz upraw został ujęty w w/w raporcie) w okresie 21 czerwca – 20 sierpnia 2015 r., niniejszym informuję, że wnioski o oszacowanie strat przyjmujemy do 01 września 2015 r.
26-08-2015
Susza dotyka również tereny Gminy Wieniawa
Ziemniaki, tytoń, jablonie, grusze, kukurydza i uprawy paszowe, to gatunki oraz tereny, które najbardziej dotknęła susza. Brak opadów deszczu spowodował, że na części terenów, szczególnie gruntów piaszczystych, roślinność wysycha i więdnie, co przekłada się na obniżenie dochodów oraz brak wystarczającego zaplecza paszowego dla bydła.
11-08-2015
Rusza nabór wniosków w sprawie wsparcia dla Młodych Rolników
Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
03-08-2015
Przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego
Zbliża się drugi termin naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pracy w gospodarstwie rolnym. Pomoc w wypełnianiu  oraz formularze wniosków otrzymacie Państwo w Punkcie Obsługi Klienta w naszym urzędzie. Są one dostępne również na naszych stronach internetowych
02-08-2015
Rozpoczynają pracę komisje szacujące szkody w uprawach i majątku trwałym.
Od 03 sierpnia 2015 r. rozpoczyna pracę komisja, która będzie szacować steraty powstałe w zabudowaniach będące następstwem działania huraganowego wiatru w dniach 17-25 lipca 2015 r. Tego dnia pracę inauguruje również komisja szacująca szkody w uprawach sadowniczych, warzywniczych i zbożach.
02-08-2015
Barszcz Sosnkowskiego
W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego WBZK-l.68.14.2015 z dnia 23 lipca 2015, niniejszym informuję, że populacje Barszczu Sosnkowskiego są kontrolowane na poziomie gminy. Wszystkie stwierdzone przypadki występowania tej niebezpiecznej rośliny prosimy zgłaszać w Sekretariacie Urzędu, za pośrednictwem Pań i Panów Sołtysów, nr telefonu 48 673 00 01. Zgłoszenia od osób indywidualnych nie będą przyjmowane.
29-07-2015
Trwają prace związane z czyszczeniem gminnych rowów odwadniających
Trwają prace związane z czyszczeniem gminnych rowów odwadniających. Prace te podyktowane były niezwykle ciężka sytuacją na polach uprawnych i wiązały się z brakiem możliwości uprawy działek. Dla rolników, dla których praca na roli stanowi jedyne źródło dochodu, jest to niezwykle ważny element gospodarowania.
20-05-2015
Rusza jesienna akcja szczepienia lisów

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737), Mazowiecki Lekarz Weterynarii przekazuje następujące ogłoszenie:

03-09-2018
Powstaje stowarzyszenie reprezentujące interesy producentów warzyw i owoców
Z inicjatywy producentów warzyw i owoców, przy udziale samorządowców powstaje Ogólnopolski Związek Producentów Papryki oraz Innych Warzyw i Owoców. Siedzibą władz związku będzie Radzanów, Gmina w powiecie białobrzeskim. Zasadniczą rolą związku będzie prowadzenie działań osłonowych neutralizujących skutki załamania się rynków zbytu oraz prowadzenie negocjacji z urzędami centralnymi.
21-04-2015
Prace pielęgnacyjne w parku
Wraz z nadejściem wiosny, rozpoczynamy prace pielęgnacyjne w parku w Wieniawie. Zrewitalizowany za kwotę 1 361 609,15 zł park, powinien być wizytówką całej Gminy a zarazem miejscem wspólnych spotkań i organizacji wielu plenerowych imprez.
09-04-2015
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
W związku z zapotrzebowaniem i płynącymi wnioskami ze strony Mieszkańców, przystępujemy do ustalenia warunków w zakresie rozbudowy infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieniawa.
03-04-2015
Sprzątanie Terenu i usuwanie dzikich wysypisk śmieci
Od poniedziałku trwają prace związane z usuwaniem z terenu gminy odpadów zalegających w przydrożnych rowach oraz likwidowanie dzikich wysypisk śmieci. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy w Wieniawie, zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
27-03-2015